Jak nie zaczadzieć

Przedstawiciele gmin oraz druhowie z Izbicy, Siennicy Różanej, Rudnika, Gorzkowa i Żółkiewki wzięli udział w szkoleniu „Czad i ogień. Obudź czujność” zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Warsztaty odbyły się 31 stycznia. Strażacy opowiadali o zagrożeniach, jakie niesie dla życia i zdrowia ludzi wdychanie tlenku węgla. Wszystko po to, by zminimalizować liczbę ofiar czadu w okresie grzewczym. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Izbica, Siennica Różana, Rudnik, Gorzków i Żółkiewka. – Podczas spotkania, oprócz omówienia założeń kampanii, przedstawiono zagrożenia okresu grzewczego. Ponadto przedstawione zostały sposoby zapobiegania tym zagrożeniom i postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Uczestnikom przekazano ulotki kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz materiały edukacyjne na płytach CD – opowiada Adam Niemczyk, rzecznik krasnostawskiej straży pożarnej.
Uczestnicy warsztatów zwiedzili też salę edukacyjną „Ognik”, która została utworzona w komendzie w ubiegłym roku. Dziś systematycznie odwiedzają ją uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki uczące się obchodzenia z ogniem, udzielania pierwszej pomocy itp. (k)