Jak pomóc seniorom?

Polityka senioralna jest największym wyzwaniem na najbliższe lata zarówno dla rządu, jak i samorządów – podkreślano na konferencji z okazji 100-lecia polityki społecznej.

– W dzisiejszych czasach to osoby starsze wymagają największej opieki i pomocy ze strony państwa. Coraz wyraźniej mówi się też o problemie tzw. eurosieroctwa, dotykającego tych seniorów, których bliscy na co dzień przebywają za granicą. Pomoc tym, niejednokrotnie zamkniętym lub unieruchomionym z powodu braku opieki w swoich domach ludziom, to największe wyzwanie polityki senioralnej – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na konferencji zorganizowanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki. – Największe zapotrzebowanie jest obecnie na psychologów, bo osoby starsze cierpią na depresję i samotność. Nie radzą sobie z tym, że często są same – dodał.

Ważnym punktem konferencji były także problemy opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, bo na ich potrzeby PFRON może mieć w przyszłym roku więcej środków dla pracodawców.

– Trwają prace nad ustawą o rehabilitacji, która wymaga większego retuszu. Dofinansowanie do zatrudnienia, to obecnie główny element zmian. W tej chwili na ten cel jest wydatkowane ponad trzy miliardy złotych, a w 2019 będzie to pięć i pół miliarda – mówił Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON.

W Polsce jest 3 miliony 200 tysięcy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Szacuje się że osób niepełnosprawnych, ale bez orzeczenia może być nawet około 5 milionów. To stanowi około 13 procent, całej ludności kraju. Podobnie jest w krajach Europy. Coraz więcej jest osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i psychicznymi.

Na spotkaniu przypomniano również o tym, że polityka społeczna w Polsce rozwijana jest od 100 lat.

Emilia Kalwińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here