Jak zarządzać domowymi finansami?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie Aktywizacja i Integracja w ramach przedsięwzięcia „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami programu mogą być osoby w wieku 21-58 lat mieszkające na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniające poniższe kryteria: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie. –

Udział w projekcie „Aktywizacja i Integracja” umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach autoprezentacji, grupie wsparcia, treningach kompetencji cyfrowych czy warsztatach gospodarowania budżetem domowym – wylicza Monika Sawa z MOPS w Krasnymstawie.

Uczestnicy programu przez 10 godzin tygodniowo wykonywać też będą prace społecznie użyteczne. – Zapewniamy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i opiekę nad osobą zależną od uczestnika szkolenia – dodaje Sawa. Program realizowany będzie od lutego do czerwca 2020 r. Zapisy trwają do 24 stycznia. Więcej informacji pod numerem 82 576 23 24 lub w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 9. (k)