Jak zatrzymać ASF i ptasią grypę

W Zagrodzie odbyło się spotkanie rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Krasnymstawie. Debatowano m.in. o zagrożeniach i sposobach zatrzymania rozprzestrzeniania się ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń.

W sali konferencyjnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie odbyło się posiedzenie rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Krasnymstawie. Na zaproszenie przewodniczącej Marty Gawron w uroczystym, noworocznym posiedzeniu uczestniczyli delegaci rady oraz zaproszeni goście, m.in. starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski, kierownik PT KRUS w Krasnymstawie Justyna Przysiężniak, Urszula Wojewoda z powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Krasnymstawie, Małgorzata Kalinowska z powiatowego inspektoratu weterynarii, Beata Błaszczak z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologiczna w Krasnystawie, czy Arkadiusz Mąka z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Krasnymstawie.

– Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy i przedstawiono stanowiska zarządu LIR dotyczące działań związanych z bieżącą sytuacją na wsi. Poruszono problemy odnoszące się do afrykańskiego pomoru świń, w tym aktualne zalecenia, które omówiła powiatowa lekarz weterynarii. Wiele miejsca poświęcono również innym zagadnieniom m.in. problemowi ptasiej grypy i związanym z nim obostrzeniom – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie.

Podczas zebrania przedstawiono też pomysły w sprawie zwiększenia kompetencji Izb Rolniczych oraz wspomniano o planowanych szkoleniach, które będą otwarte dla wszystkich rolników z terenu powiatu.

Na zakończenie odbyła się wizyta studyjna, podczas której prezes RSP Zagroda Adam Bojarski przedstawił historię i bieżącą działalność Spółdzielni, oprowadził też delegatów i zaproszonych gości po terenie RSP. – Uczestnicy mogli obejrzeć masarnię i park maszynowy. Sympatycznym akcentem był wspólny obiad połączony z degustacją wyrobów i potraw będących w ofercie Spółdzielni – dodaje Kliszcz. (i)