Jaślików przegnał zimę

Uczniowie ZS nr 2 w Jaślikowie, witając wiosnę, obudzili w sobie drzemiące w nich talenty artystyczne i sportowe oraz wykazali się wiedzą ekologiczną.

21 marca wszyscy uczniowie z Jaślikowa żegnali zimę i witali wiosnę. Starsi wzięli udział w rozgrywkach sportowych i różnego rodzaju quizach, a najmłodsi w grach i zabawach przygotowanych przez Krzysztofa Kowalczyka i Piotra Bieleszę. Nie zabrakło występów artystycznych uczniów klas II i III SP przez Beatę Gawron i Halinę Księżuk. Podczas apelu dyrektor Marta Fyk rozdała nagrody uczniom z najlepszymi wynikami. Otrzymali je: Julia Karluk, Aleksandra Sawa, Wiktoria Marzec i Łukasz Salitra. Dużych emocji dostarczył turniej wiedzy ekologicznej przygotowany i poprowadzony przez Danutę Bojarską i Ewę Knap. (k)