Jednogłośnie, chociaż przy niepełnej sali

Zarząd powiatu chełmskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu. Starosta cieszył się, że rada głosowała jednogłośnie. Ale wszystkich nie było.

Głosowanie poprzedził raport o stanie powiatu za 2020 rok, który przedstawił starosta Piotr Deniszczuk. Podsumował dotychczasową działalność, akcentując realizowane przez starostwo inwestycje drogowe. Wykonania budżetu gratulował zarządowi przewodniczący rady powiatu Jarosław Walczuk, a po głosowaniu wręczył staroście bukiet kwiatów. Przewodniczący cieszył się z pracy wykonanej przez zarząd i mówił, że wydatki wykonywane były w sposób gospodarny, racjonalny, oszczędny i zgodny z prawem.

Przy obecnym rozkładzie sił w radzie powiatu głosowanie nad wotum i absolutorium było tylko formalnością. Starosta cieszył się, że otrzymał poparcie jednogłośnie, ale jednak nie wszyscy brali udział w głosowaniu. Dwaj radni – Jarosław Wójcicki i Radosław Rakowiecki – w sesji nie uczestniczyli. P. Deniszczuk dziękował za zaufanie i docenienie pracy. – Nie uśpi nas to stuprocentowe poparcie, będziemy nadal czynić wysiłki i pozyskiwać więcej środków – mówił. Dziękował radnym koalicji rządzącej i tym, którzy w koalicji nie są, ale wspierają jej działania. Wspomniał też o dobrej współpracy z większością wójtów i burmistrzów. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here