Jedyna gmina bez oczyszczalni

Są jedyną gminą w powiecie krasnostawskim bez oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Ma to się jednak zmienić, ale pod warunkiem, że Łopiennik Górny otrzyma dofinansowanie z Polskiego Ładu. Plan skanalizowania gminy obejmuje trzy etapy. Pierwsza inwestycja jest zaplanowana w Łopienniku Nadrzecznym i obejmuje budowę sieci we wsiach, w których żyje najwięcej mieszkańców.

W całym powiecie krasnostawskim tylko gmina Łopiennik Górny nie ma oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Wójt Artur Sawa chce to zmienić. Do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład gmina złożyła wniosek na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

– Nie planujemy budowy jednej dużej oczyszczalni, bo to byłyby bardzo wysokie koszty, z którymi gmina mogłaby sobie nie poradzić – wyjaśnia wójt Sawa.

Skanalizowanie gminy urzędnicy podzielili na trzy etapy. Pierwszy obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w Łopienniku Nadrzecznym i sieci, która objęłaby trzy miejscowości: Łopiennik Górny, Olszankę i Łopiennik Nadrzeczny. Gmina na tę inwestycję dostała już 2,3 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wniosek do Polskiego Ładu opiewa z kolei na 5,9 mln zł. W kolejnym etapie gmina ma wybudować drugą oczyszczalnię ścieków w Krzywem, do której będą podłączone jeszcze Kol. Olszanka, Nowiny i Majdan Krzywski. Trzecia oczyszczalnia jest planowana w Łopienniku Dolnym. Mają z niej korzystać również Łopiennik Podleśny, Łopiennik Dolny Kol., Dobryniów i Dobryniów Kol.

– Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to inwestycje wieloletnie, które gmina będzie realizowała jeszcze w kolejnej kadencji samorządu – mówi wójt Sawa. – Jeśli do końca 2024 roku nie skanalizujemy chociaż części gminy, na 2025 rok zostanie nam obniżona subwencja, jaką przekazuje ministerstwo finansów. Dla budżetu gminy byłoby to bardzo bolesne. Z drugiej strony żyjemy w czasach, gdzie dostęp do gminnej sieci kanalizacyjnej powinien być standardem i do tego chcemy zmierzać – dodaje włodarz gminy Łopiennik Górny. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here