Jemiołowa naprawiona

Choć długo to trwało, w końcu się udało. Spółka MG Inwest naprawiła nawierzchnię ulicy Jemiołowej, którą zniszczyła budując przy niej bloki.


Od zakończenia budowy minęło już kilkanaście miesięcy i pewnie deweloperowi zniszczenie ulicy uszłoby na sucho, gdyby nie interwencje radnej Małgorzaty Suchanowskiej (PiS) i nasze zainteresowanie się sprawą. Choć Zarząd Dróg i Mostów miał z deweloperem umowę, która obligowała go do naprawy ulicy w przypadku jej zniszczenia, albo pokrycia kosztów takiej naprawy, urzędnicy po zakończeniu inwestycji nie kwapili się, by z niej skorzystać, a nawet nie przeprowadzili inwentaryzacji stanu ulicy.

Dopiero pytani przez nas kilka tygodni temu obiecali, że przegląd stanu nawierzchni ulicy Jemiołowej zostanie wykonany, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń z winy dewelopera zostaną podjęte działania w celu ich wyeliminowania, w ramach zawartej z nim umowy. Podczas przeglądu, do którego doszło pod koniec kwietnia inspektorzy ZDiM, stwierdzili, że nawierzchnia ulicy faktycznie została zniszczona. – Do prac naprawczych zakwalifikowano część chodnika oraz jezdnię na powierzchni około 100 m2, a inwestor ma czas na usunięcie tych uszkodzeń do końca maja – informowała Monika Głazik z biura prasowego UM Lublin.

W ubiegłym tygodniu sprawdziliśmy, czy tak się stało. – Nawierzchnia na ul. Jemiołowej została poprawiona w miejscach uszkodzeń na koszt dewelopera prowadzącego w tym miejscu inwestycję mieszkaniową. Przedstawiciele ZDiM nie wnieśli uwag do wykonanych napraw – odpisała na nasze pytanie M. Głazik.

ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here