Jeśli masz świnie, nie idź do lasu

Główny Lekarz Weterynarii radzi hodowcom świń wstrzymać się z grzybobraniem. Chodzi o ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń. Powiatu chełmskiego też to dotyczy.

Mowa o wydanym ostatnio komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw. Czytamy w nim: „…w związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska). Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72h…”.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

W komunikacie czytamy też, że w przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej. Agnieszka Lis, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie, potwierdza, że komunikat ten dotyczy także hodowców z powiatu chełmskiego, gdzie w tym roku odnotowano 83 przypadki ASF u dzików. Ostatni w Kasiłanie (gmina Leśniowice).

– W powiecie chełmskim wciąż stwierdzamy przypadki ASF u dzików, dlatego odradzamy hodowcom, aby wchodzili do lasu, bo wiąże się z tym zwiększone ryzyko przeniesienia wirusa – mówi inspektor Lis. – Nie jest to zakaz, ale hodowcy powinni mieć to na uwadze i mają. Najbardziej dotyczy to południa naszego powiatu, gmin Leśniowice, Wojsławice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny. W tym roku nie stwierdziliśmy ogniska tej choroby u świń i mamy nadzieję, że tak pozostanie. (mo)