Jest droga. Sprawy nie ma?

Najwyższa Izba Kontroli długo sprawdzała powiatowe inwestycje, wyłapując i wytykając potknięcia urzędników. Ale nad cichą inwestycją starosty w Wierzbicy przeszła z lakonicznym komentarzem, nawiązującym jedynie do tego, co już „ustaliła” Regionalna Izba Obrachunkowa.

Najwyższa Izba Kontroli długo wertowała powiatowe inwestycje a nawet przedłużała czynności, przez co spekulowano, że doszukała się poważnych nieprawidłowości. Ale z raportu pokontrolnego, który dostępny jest w Internecie, wcale tak nie wynika. NIK sięgnęła do inwestycji realizowanej przez powiat kilka lat temu w Aleksandrówce w gminie Sawin.

Skrupulatnie przejrzała dokumentację i wyłapywała najmniejsze potknięcia urzędników, zarzucając, że inwestycja została wykonana niezgodnie z pozwoleniem na budowę, że umowę z wykonawcą powiat podpisał na podstawie przedmiaru robót a nie dokumentacji projektowej, a nawet, że naruszono ustawę o finansach publicznych, bo poprawki na drodze zlecono nie wykonawcy, zgodnie z warunkami gwarancji, ale innej firmie, płacąc za to prawie 130 tys. zł. NIK wyłapał nawet niezgodne z prawdą oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy drogi, zawierające „niezgodne ze stanem faktycznym stwierdzenie o zrealizowaniu robót zgodnie z pozwoleniem na budowę”.

O ile inwestycję w Aleksandrówce NIK prześwietliła pod każdym kątem to nad cichą inwestycją starosty w Wierzbicy za bardzo się nie pochylała. Nawiązała do niej w lakonicznym komentarzu odnoszącym się do wcześniejszej kontroli RIO.

NIK przypomniał, że w kwietniu 2022 r. RIO przeprowadziła kontrolę doraźną w starostwie, która potwierdziła, że powiat sfinansował ze swojego budżetu prace remontowe na drogach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Wierzbicy i gminy Wierzbica „bez zgody Rady Powiatu Chełmskiego na udzielenie pomocy rzeczowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego oraz na drogach innego podmiotu”.

NIK „wyjaśniła”, że RIO nakazało staroście wydawanie pieniędzy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie i finansach publicznych, a ten w odpowiedzi zobowiązał się, że tak będzie robił. Starosta obiecał też, że będzie pytał Radę Powiatu przed udzieleniem pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. I tyle w temacie.

Zapytaliśmy NIK czy i jakie konsekwencje wyciągnie w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli. Wrócimy do tematu, gdy otrzymamy odpowiedź. (bf)