Jest festyn, jest picie

W gminie Kamień ustalono miejsca publiczne, gdzie w czasie festynów będzie można spożywać alkohol. Chodzi o gminne działki przy świetlicach i boiskach.

W ubiegłym roku ktoś, anonimowo, wysłał do Kuratorium Oświaty w Lublinie, pismo z informacją, że podczas Dnia Rodziny na boisku przy podstawówce w Czerniejowie, spożywano i sprzedawano alkohol. Dołączył do niego fotografie przedstawiające uczestników imprezy siedzących na ławkach pod parasolami i pijących piwo. Sprawę przekazano do chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Wobec podejrzenia, że na imprezie mogło dojść do naruszenia ustawy o utrzymaniu wychowaniu w trzeźwości, pracownicy chełmskiego kuratorium, skierowali sprawę na policję oraz do przewodniczącego Rady Gminy Kamień. Wójt tłumaczył, że boisko de facto nie jest terenem szkolnym, tylko należy do gminy, a zgoda na sprzedaż piwa w dniu imprezy była wydana i odbyło się to na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Kamień. Bez względu na to sytuacja ta świadczy o tym, że miejsca sprzedaży alkoholu to temat kontrowersyjny. O anonimowym donosie dotyczącym imprezy w Czerniejowie Roman Kandziora, wójt gminy Kamień, przypomniał podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamień. Jednym z punktów obrad było uchwalenie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Chełm. Podjęcie uchwały wymuszają nowe przepisy. Określa ona miejsca publiczne, gdzie w czasie festynów „na wolnym powietrzu” można pić alkohol.
– Teraz bez specjalnej zgody wójta na terenie gminy nie będzie można nawet wnieść toastu – zażartował wójt Kandziora. – A tak na poważnie: wkrótce we wszystkich sołectwach – nawet jeśli nie ma tam punktów sprzedaży alkoholu – muszą się odbyć konsultacje w sprawie jego sprzedaży. W czerwcu podejmiemy uchwałę w tej sprawie. Z kolei uchwała, którą podejmujemy dziś jest konieczna, bo w przeciwnym razie byłby problem z organizacją imprez w gminie.
Zgodnie z podejmowaną uchwałą w trakcie festynów alkohol będzie można spożywać na placach przy świetlicach wiejskich w Andrzejowie, Haliczanach, Kamieniu, Koczowie, Mołodutynie, Strachosławiu, Wolawcach, przy zbiorniku wodnym w Natalnie, a także boiskach w Czerniejowie, Ignatowie Kolonii, Pławanicach i Strachosławiu. Radni zapytali o możliwość dopisania jeszcze jednego miejsca, w którym w czasie festynów można byłoby spożywać alkohol. Chodzi o działkę w Kamieniu, gdzie niedawno ustawiono siłownię zewnętrzną. Urzędnicy nie mieli nic przeciwko temu i skwer został dopisany do wykazu miejsc z odstępstwem od zakazu spożywania alkoholu podczas festynów. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here