Jest Jedenastka, będzie Szóstka

Klamka zapadła. Od 1 września br. Szkoła Podstawowa nr 11, mieszcząca się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 10, zmieni numer. Będzie „Szóstką”. Tak zdecydowali chełmscy radni.

Od kilkunastu lat nie funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 9, a od kilku Szkoła Podstawowa nr 10. Nie ma również SP nr 6, która wszystkim kojarzy się z budynkiem przy ul. Powstańców Warszawy 10. Urzędnicy postanowili zatem uporządkować numerację placówek oświatowych, prowadzonych przez miasto Chełm. Dlatego też od 1 września obecna Szkoła Podstawowa nr 11, będzie nosiła numer sześć.

– Zasadne jest wykreślenie numeru 11 i wprowadzenie numeru 6. Pozwoli to na zachowanie kolejności numerycznej w nazewnictwie szkół oraz będzie oddawać rzeczywisty wykaz ilości placówek zgodny z ich numerami – argumentowała na komisji oświaty, kultury i sportu rady miasta wiceprezydent Dorota Cieślik.

Chełmscy radni nie mieli zastrzeżeń i przychylili się do wniosku urzędników. Wraz z nowym rokiem szkolnym w Chełmie w dalszym ciągu będzie funkcjonować osiem miejskich podstawówek tyle tylko, że z numerami od 1 do 8. Patronem nowej „Szóstki” pozostanie Irena Sendlerowa, która patronuje dzisiejszej SP nr 11.

Radni chcieli wiedzieć, czy zmiana numeracji będzie wiązała się z jakimiś kosztami. – Poniesione zostaną niezbędne wydatki, związane z wymianą pieczęci i nową tablicą informacyjną na szkolnym budynku – wyjaśniła wiceprezydent i zapewniła, że są to naturalne koszty, które nie obciążą w znaczny sposób budżetu jednostki.

Z głosowania wyłączyli się dwaj radni, Piotr Jabłoński i wiceprzewodniczący rady, Dariusz Grabczuk, zatrudnieni w SP nr 11. s

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here