Jest kasa na kulturę

Mieszkasz w Krasnymstawie? Przyjdź do KDK i podziel się, jakie są twoje kulturalne potrzeby. Przedstaw swój pomysł i zdobądź grant na jego realizację!

Krasnostawski Dom Kultury został beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W jego ramach w Krasnymstawie zrealizowane zostaną działania animacyjne w oparciu o pomysły mieszkańców miasta, a zaprojektowane na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez KDK nowych relacji z mieszkańcami Krasnegostawu, odkrywanie talentów kulturalnych i wzmacnianie potencjału społecznego. – Od marca spotykamy się z młodzieżą i seniorami. W kwietniu proponujemy formułę otwartych spotkań. Przyjdźcie do KDK-u i wyraźcie swoje potrzeby kulturalne. Z waszą pomocą spróbujemy zmapować zasoby i potencjały, ale też ograniczenia i braki na kulturalnej mapie Krasnegostawu – mówi Dominik Kleszko z KDK.
Uzyskane od mieszkańców informacje zostaną wykorzystane do opracowania raportu diagnostycznego oraz uwzględnione w dalszej pracy KDK. Podczas spotkań pracownicy KDK przybliżą założenia programu grantowego, który uruchomimy zostanie na początku czerwca. Dzięki niemu beneficjenci projektu będą mogli zrealizować własne pomysły i inicjatywy kulturalne. Plan spotkań: 11 kwietnia – godz. 17.00, 26 kwietnia – 18.00, 8 maja – 17.00. (k)