Jest praca za kratkami

Służba Więzienna w Lublinie poszukuje do pracy w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego strażników do działu ochrony. Praca czeka na 60 osób w Areszcie Śledczym w Lublinie i Krasnymstawie, a także w Zakładach Karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu.


Kandydaci na strażnika muszą posiadać obywatelstwo polskie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać z pełni praw publicznych i legitymować się co najmniej wykształceniem średnim lub średnim branżowym. O pracę może ubiegać się osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Chętni muszą posiadać także zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Nabór kandydatów trwa do 26 kwietnia. Szczegóły pod adresem https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-straznik-dzialu-ochrony. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here