Jest szansa na dotację

Do 2,5 mln euro może pozyskać w partnerstwie ze szpitalem w Szacku na Ukrainie włodawski szpital. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, przebudowę, rozbudowę albo remont obiektów świadczących usługi zdrowotne czy na szeroko pojęte usługi profilaktyczne i diagnostyczne.

Na początku czerwca dyrektor włodawskiego szpitala Teresa Szpilewicz wraz ze starostą Andrzejem Romańczukiem gościli w Kowlu. Celem wizyty, na którą zostali zaproszeni przez Radę Powiatu Kowelskiego, było zapoznanie się ze szczegółami przystąpienia do programu współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, która połączy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie i i szpital w Kowlu. Liderem projektu jest strona ukraińska, ale jego beneficjentami będą oba szpitale. Jest szansa, że uda się pozyskać dofinansowanie do 2,5 mln euro, które zostaną przeznaczone na inwestycje podnoszące jakość usług w obu placówkach.

11 sierpnia upłynął termin wyłonienia partnera tego projektu. Było to konieczne, bo wnioskodawca musi podpisać współpracę z podmiotem, z którym wspólnie opracują wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs, a w przypadku dofinansowania będą wspólnie realizować projekt. Partnerem włodawskiego szpitala przy tym projekcie została wielkopolska fundacja KADR.

Pieniądze pozyskane z Interregu mogą zostać przeznaczone między innymi na zakup wyposażenia, remonty, poprawę diagnostyki i profilaktyki czy poprawę dostępu do medycyny specjalistycznej, w szczególności medycyny związanej z chorobami układu krążenia, nowotworami, medycyną ratunkową, chorobami i zaburzeniami psychicznymi, bowiem takich usług na terenie powiatu włodawskiego brakuje najbardziej. (bm)

News will be here