Czy jesteś za utworzeniem komunikacji miejskiej we Włodawie?

Do 12 maja można zagłosować w ankiecie, przygotowanej przez miejski samorząd, w sprawie utworzenia we Włodawie komunikacji miejskiej. Ankieta skierowana do mieszkańców Włodawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

O potrzebie utworzenia we Włodawie komunikacji miejskiej rozmawiano już wielokrotnie. Temat podjęto m.in. na ostatniej sesji Rady Miejskiej. – Takie rozwiązanie z pewnością ułatwiłoby osobom starszym dotarcie do sklepu czy lekarza – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Autobus miejski łączący Włodawę z Okuninką i Orchówkiem cieszyłby się na pewno dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów zwłaszcza w sezonie letnim. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nasz samorząd będzie musiał dołożyć do utrzymania komunikacji miejskiej, gdyż w większości miast nie przynosi ona zysków, a jedynie straty.
Zdaniem miasta szansą na zmniejszenie kosztów utrzymania komunikacji byłaby współpraca ze Starostwem Powiatowym i z gminą wiejską Włodawa. Wówczas autobusy mogłyby połączyć Włodawę z okolicznymi miejscowościami. Jednak na razie władze miasta czekają na opinię mieszkańców czy komunikacja miejska we Włodawie jest w ogóle potrzebna. Głosować można do 12 maja. (ad)