Jeszcze w budowie, ale już zaprasza uczniów

Budowa szkoły dobiega końca

Najnowsza, a zarazem największa lubelska podstawówka, czyli SP nr 58, została włączona do tegorocznej rekrutacji. Szkoła, której otwarcie zaplanowano na 1 września br. poszukuje uczniów. W placówce znajdą się także oddziały przedszkolne.


Szkołę poprowadzi Marek Błaszczak, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Przez kilka lat był także dyrektorem Gimnazjum nr 11 i lubelskim kuratorem oświaty. Ukończył AWF w Białej Podlaskiej i był trenerem piłki ręcznej. Konkurs na stanowisko dyrektora SP przy Berylowej odbył się 11 marca br. a dyrektorskie obowiązki Marek Błaszczak podjął oficjalnie od 1 kwietnia br. i, jak informuje lubelski Urząd Miasta zajmuje się działaniami związanymi z wyposażeniem obiektu w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizacją szkoły, a w szczególności nadzorem procesu rekrutacji do podstawówki oraz oddziałów przedszkolnych.

Rekrutacja do podstawówki i przedszkola na Węglinie

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 58 oraz do oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat odbywa się na identycznych zasadach, jak do innych placówek tego typu w mieście i rozpoczęła się 1 kwietnia. Klasy na pozostałych poziomach będą tworzone, jeżeli zbierze się liczba uczniów umożliwiająca utworzenie co najmniej 24-osobowej klasy. Aktualne informacje o terminie i zasadach składnia wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp58.lublin.eu.

Kontakt z placówką jest możliwy mailowo: poczta@sp58.lublin.eu oraz telefonicznie przez bezpośredni numer do dyrektora: 578 799 299. Natomiast w sprawie rekrutacji do klasy I szkoły oraz oddziałów przedszkolnych i zapisów do klas wyższych należy dzwonić do szkolnego sekretariatu – tel. 578 155 477, 578 655 177.

– Na stronie naszej szkoły będziemy starali się na bieżąco informować państwa o wszystkich sprawach dotyczących szkoły, w szczególności dotyczących jej organizacji oraz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz szkolnych – poinformował dyrektor Marek Błaszczak.

Zapisy do klas 2 – 8 Szkoły Podstawowej nr 58 rozpoczną się w dniu 15 kwietnia br. i będą trwały do 24 kwietnia. Informacje o niezbędnych dokumentach SP nr 58 zamieści na swojej stronie internetowej we wtorek 14 kwietnia.

W SP nr 58 uczyć się będzie 800 uczniów w 32 klasach (po 25 osób w każdej) oraz 150 dzieci w wieku przedszkolnym w 6-oddziałowej placówce przedszkolnej o powierzchni ponad 1300 m2. W przedszkolu znajdą się trzy sale do zajęć ruchowych z szatnią, zapleczem administracyjnym, pokojem logopedy, pokojem nauczycielskim i niezbędnym zapleczem sanitarnym. Szkolna sala gimnastyczna z widownią przewidziana została na 337 miejsc, a aula – na 310 osób. Nowoczesny trakt żywieniowy przewiduje możliwość przygotowania 1300 posiłków, w tym 900 obiadów dziennie. Całkowity koszt budowy kompleksu przy Berylowej razem z wyposażeniem to blisko 80 mln złotych. EM.K.

Powstają drogi dojazdowe

Obecnie przy SP nr 58 trwa budowa nowej drogi dojazdowej od ulicy Jantarowej – głównej wewnętrznej ulicy osiedla bloków mieszkaniowych i domków jednorodzinnych W projekcie budowlanym zapisano, że powstająca asfaltowa droga ma mieć dwumetrowe chodniki po obu stronach szerokiej na pięć metrów jezdni. Znajdą się na niej progi zwalniające, a szybkość poruszania się będzie ograniczona do 30 kilometrów na godzinę.

Droga będzie oświetlona, a na jednym z latarnianych słupów zostanie zamontowana szybkoobrotowa kamera. Na końcu nowej drogi zaplanowano plac do zawracania. Koszt budowy to: 826 488,38 zł, prace prowadzi lubelska spółka „EKSAM MSM-Budownictwo”. Termin wykonania drogi ustalono na czerwiec br. Inny dojazd do szkolnej placówki będzie przebiegał wzdłuż powstającego kościoła pod wezwaniem św. Jana Kantego przy ul. Berylowej.

Oferty pracy

Nowa placówka oświatowa w Lublinie poszukuje pracowników. Oferty pracy w szkole należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@sp58.lublin.eu O miejscu, terminach i formie ewentualnych spotkań lub rozmów kwalifikacyjnych dyrektor szkoły poinformuje po zakończeniu krajowej kwarantanny. W przypadku stanowisk podlegających procedurze konkursowej, wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie BIP szkoły.