Jezioro Białe bez motorówek

Dziewięciu radnych powiatowych było za literalnym przestrzeganiem prawa, jeden – przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. A chodziło o uchwałę rady powiatu dotyczącą de facto zakazu pływania łodzi motorowych po Jeziorze Białym. Obecnych na sesji kilku przedsiębiorców-motorowodniaków było mocno niezadowolonych z tej decyzji. – Po żądaniu wojewody uchylenia uchwały powiatu z 2004 roku decyzja mogła być tylko jedna – tłumaczy starosta Andrzej Romańczuk.

W dyskusji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ograniczenia użytkowania jednostek pływających o napędzie motorowym na jeziorach Białe i Glinki położonych w powiecie włodawskim głos zabierali nie tylko radni, ale i przedsiębiorcy. – Rozumiemy, że wszystkim nie można pozwolić pływać – mówił jeden z motorowodniaków. – Jednak wydaliśmy rozsądne pieniądze na sprzęt, dajemy zatrudnienie dla wielu młodych ludzi i często ratujemy zdrowie i życie w nagłych przypadkach. Chodzi nam o to, aby utrzymać w dalszym ciągu te kilka zezwoleń na pływanie łodziami motorowymi.
– Tak się jednak nie da, bowiem wojewoda zaskarżył naszą uchwałę sprzed kilkunastu lat jako niezgodną z prawem. I ma rację. Manipulowanie przy tej uchwale i odwlekanie tego w czasie nic nie da – mówił starosta Andrzej Romańczuk.
Na odwlekanie decyzji w czasie nalegali z kolei radni opozycyjni – Wiesław Holaczuk i Mariusz Zańko. – Proponuję, aby zdjąć z porządku obrad ten punkt i zająć się ponownie tą sprawą, jeśli by wynikł problem z nadmiarem łodzi motorowych, np. na początku lipca. Chodzi o miejsca pracy – mówił M. Zańko.
– Bardzo szanuję tych, którzy tworzą miejsca pracy. Dlatego, kiedy tylko dowiedziałem się o piśmie wojewody, poprosiłem przedsiębiorców z Okuninki na spotkanie. Jednak po piśmie wojewody już nie możemy działać w dobrej wierze, przyznając podmiotowo zezwolenia na łodzie motorowe – mówił starosta.
Ostatecznie radni zmienili swoją uchwałę z 2004 r. Skutkiem tej zmiany jest to, że od 1 maja do 15 września każdego roku na jeziorach Białym i Glinki nie będą mogły pływać żadne łodzie czy skutery o napędzie motorowym. Oczywiście poza motorówkami służb. (pk)