Jubileusz Mimozy

Działający przy Chełmskim Domu Kultury klub „Mimoza” obchodził właśnie 55-lecie istnienia (16 maja).

Z okazji jubileuszu w sali widowiskowej ChDK odbyły się wielkie uroczystości, połączone z obchodami 15-lecia Chóru „Mimoza” (opiekunem muzycznym jest Bogdan Depta) oraz 15-lecia działalności na rzecz seniorów Marianny Niemiec, przewodniczącej klubu.

To dzięki zaangażowaniu pani Marianny „Mimoza” osiąga liczne sukcesy. Przewodnicząca klubu recytuje poezję, ale sama też jest autorką tekstów piosenek, wierszy, skeczy kabaretowych, które doczekały się wyróżnień w wielu konkursach, także ogólnopolskich. Prowadzi kronikę w Chełmskim Środowisku Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, za co w maju 2013 roku otrzymała Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Pamięci Narodowej. Działalność pani Marianny została wielokrotnie doceniana – ostatnio odznaką honorową „Primus in Agendo”, nadaną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Marcin Łopacki w imieniu wicemarszałka województwa Krzysztofa Grabczuka wręczył list z życzeniami i gratulacjami. W imieniu prezydent Chełma Agaty Fisz dyrektor wydziału kultury Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk wręczyła list gratulacyjny i dyplomy uznania zasłużonym seniorom. (red, fot. Przemek Białasz)