Jubileuszowa Biało-Czerwona

Już po raz 10. w Dworku „Pan Tadeusz” w Żółtańcach odbył się (3 maja) Koncert Biało-Czerwonej, zorganizowany przez Biuro Promocji Gminy Chełm, SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. Jubileuszowe uroczystości rozpoczął występ Orkiestry Cementowni Chełm. Następnie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, pododdział z Liceum Ogólnokształcącego w Dubience złożył meldunek wójtowi gminy Chełm, Wiesławowi Kociubie, przy dźwiękach hymnu została wciągnięta na maszt flaga, a na zakończenie pododdział przedefilował przed zebranymi.

W części artystycznej wystąpili: chór „Allegretto” ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach, Karolina Mączka i Adrian Makar z szkoły w Dubience, Zespół „Kombatant” z Chełma, Monika Pyclik i Radosław Sroczyński, Kapela „Cuda Wianki” z Dorohuska, Weronika Chomiarczk oraz Chór Parafialny przy Parafii pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie. Współorganizatorami koncertu byli Dworek „Pan Tadeusz”, Stowarzyszenie RKW oraz Foto Video Pixel.

To nie jedyna tego dnia uroczystość na terenie gminy, wpisana na stałe do kalendarza
W kościele w Nowych Depułtyczach odbyła się uroczysta msza święta, w której uczestniczyli radni powiatowi i gminni, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przed nabożeństwem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uhrze przedstawili krótką część artystyczną o Konstytucji 3 maja. Następnie pod pomnikiem powstańców styczniowych, przy asyście Kompanii Honorowej Garnizonu Chełm, odbyła się dalsza część uroczystości – wystąpienie wójta, modlitwa za poległych, apel pamięci poległych w walkach o wolność i obronę ojczyzny, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przez delegacje przy pomniku. (red)