Jubileuszowy Przegląd Twórczości Ludowej

W Krasnostawskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy, dwudziesty już przegląd twórczości ludowej będący corocznym podsumowaniem pracy Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Krasnymstawie.

W jubileuszowym przeglądzie wzięli udział m.in. Zdzisław Podkański – pełnomocnik wojewody lubelskiego, Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek województwa lubelskiego, Janusz Szpak – starosta krasnostawski i Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Ważnym punktem imprezy było wręczenie odznaczeń „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego dla sześciu twórców – Adama Lipy, Jadwigi Edyty Lodwich, Leszka Kiejdy, Danuty Perestaj, Lucyny Pikuły i Zofii Sulikowskiej. Jako, że tegoroczny Przegląd obchodził swoje XX-lecie, Danuta Perestaj, prezes oddziału Chełmskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Krasnymstawie, w kilku słowach przypomniała sylwetkę pomysłodawczyni konkursu Jadwigi Nowackiej, wieloletniej opiekunki Twórców Ludowych i pracownika Krasnostawskiego Domu Kultury, a także streściła pokrótce cele i założenia Przeglądu Twórczości Ludowej. Następnie nadszedł czas na wręczenie nagród zwycięzcom tegorocznych konkursów. Laureatami zostali: w dziedzinie rzeźby – 1. Stanisława Mąka, wyróżnienia – Jan Pawłowski, Ryszard Staiński, Jan Uścimiak, w dziedzinie malarstwa na szkle – wyróżnienia – Stanisława Mąka i Danuta Perestaj, w dziedzinie malarstwo olejne – 1. Stanisława Mąka, wyróżnienie – Marcin Staiński, w dziedzinie garncarstwa – 1. Sławomir Żołnacz, wyróżnienie – Artur Żołnacz, w dziedzinie plecionkarstwa – 1. Andrzej Klusek, wyróżnienie – Janina Bodio, w dziedzinie haftu – 1. Jadwiga Żukowska, wyróżnienia – Maria Guz i Barbara Litwiniuk, w dziedzinie koronkarstwa – 1. Teresa Bożko i Elżbieta Marek, wyróżnienia – Czesława Klusek i Irena Staińska, w dziedzinie plastyki obrzędowej – 1. Stanisława Mąka, wyróżnienia – Janina Boroś, Marcin Staiński i Jadwiga Żukowska, w dziedzinie plastyki zdobniczej – 1. Jolanta Czwalik, wyróżnienia – Janina Boroś i Maria Jadwiga Majówka. Wyniki osiemnastego konkursu poetyckiego imienia Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez Świat” (pierwszej nagrody nie przyznano) – 2. Halina Graboś, 3. Maria Gleń, Jadwiga Lodwich i Halina Piekarska, wyróżnienia – Teresa Maria Ciodyk, Pelagia Cecylia Kołek, Teresa Kubik, Alfreda Lipa, Antoni Rzeźniczuk i Zofia Swatowska. Tegoroczny Przegląd był też okazją do wręczenia Specjalnej Nagrody LGD „Krasnystaw Plus” dla Marii Gleń za działalność w kołach gospodyń wiejskich. (kg)