Jubileuszowy turniej pożarniczy

Już po raz czterdziesty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie zorganizowano ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 25 uczniów z gmin powiatu krasnostawskiego.

Organizatorem turnieju na szczeblu powiatowym był zarząd powiatowy OSP na czele ze starostą Januszem Szpakiem – prezesem i Zbigniewem Ostrowskim – wiceprezesem ZP OSP oraz komenda powiatowa PSP w Krasnymstawie. Do turnieju zgłosiło się 25 uczniów ze wszystkich gmin powiatu krasnostawskiego. Oto wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach: szkoły podstawowe – 1. Weronika Celińska z SP w Żółkiewce, 2. Ewa Wójcik z SP w Siedliskach Drugich, 3. Maksymilian Rzemiński z SP w Łopienniku Nadrzecznym, gimnazja – 1. Norbert Kaluźniak z ZS w Siennicy Nadolnej, 2. Gabriela Dubaj z Gimnazjum w Siennicy Różanej, 3. Patrycja Kotyło z Gimnazjum w Żółkiewce, szkoły ponadgimnazjalne – 1. Izabella Ciechańska z I LO w Krasnymstawie, 2. Łukasz Palat z ZSCKR w Siennicy Różanej, 3. Grzegorz Cimek ZSP w Żółkiewce. Nagrody dla zwycięzców wręczali: starosta Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, kapelan służb mundurowych ks. Henryk Kozyra, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Lech Berezowski, dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Radosław Chmielewski, komendant PSP Dariusz Pylak oraz wiceprezes ZP OSP Zbigniew Ostrowski. Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwał zastępca komendanta PSP w Krasnymstawie Zbigniew Bojarczuk. (kg)