Już płacą za dzieci

Od początku 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To obiecywane przez rząd 12 tys. zł, których przyznawaniem i wypłatą zajmie się ZUS.

– Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi, w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach: po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 złotych miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane – wyjaśnia Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do RKO będą mieć także ci rodzice, którzy już w momencie wejścia w życie nowych przepisów mają dwoje lub więcej małych dzieci. W takiej sytuacji otrzymają świadczenie na drugie lub kolejne dziecko proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 roku do miesiąca poprzedzającego trzecie urodziny dziecka. Wniosek o wypłatę RKO rodzice mogą składać od 1 stycznia tylko przez internet – za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub portalu Emp@tia.

ZUS rozpatrzy zgłoszenie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów. Informacja o przyznaniu świadczenia lub decyzja odmowna pojawi się na profilu rodzica w PUE (także wtedy, gdy wniosek wpłynął przez bank lub portal Emp@tia). Wnioskodawca otrzyma wtedy powiadomienie SMS lub wiadomość e-mail o tym fakcie. Wypłata rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie bezgotówkowa, świadczenie trafi na rachunek bankowy podany przez opiekuna.

Dofinansowanie do żłobka

Jeśli na dziecko nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, to rodzic skorzysta z dofinansowania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Z dofinansowania można skorzystać również na kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okres, gdy na malucha nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. dziecko przed 12. miesiącem życia objęte opieką w żłobku).

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodziców za dany miesiąc. Nie będzie obejmowało opłat za wyżywienie w placówce.

Wniosek o dofinansowanie będzie składał do ZUS rodzic, a Zakład przekaże środki bezpośrednio do placówki opiekuńczej. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia, jednak dofinansowanie będzie przysługiwało z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here