Już po dzwonku…

Siedmioletnia Julia z Lublina z wielką niecierpliwością czekała kiedy po raz pierwszy pójdzie do szkoły. Spakowany i sprawdzany wielokrotnie plecak czekał w gotowości już od kilkunastu dni

Blisko 55 tysięcy uczniów rozpoczęło w poniedziałek w Lublinie i Świdniku nowy rok szkolny. Przed nimi wiele zmian związanych z trwającą reformą edukacji.


Dla 20 tysięcy uczniów klas III gimnazjów z naszego województwa będzie to ostatni rok ich nauki w tego typu szkołach. Ostatni polscy gimnazjaliści zasiądą do końcowego egzaminu w dniach 10-12 kwietnia. Kilka dni później (15-17 kwietnia) po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zdawać będą uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. W jego trakcie każdy zdający obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. W grudniu br. czeka ich pierwszy próbny egzamin.

Najnowsze zalecenia

Według najnowszych zaleceń MEN w bieżącym roku szkolnym uczniowie we wszystkich szkołach mają mieć dostęp do wody pitnej i miejsce na pozostawienie podręczników. Wydłużą się też przerwy – do obowiązkowych 10 minut, a przedmioty wymagające zwiększonego wysiłku umysłowego będą musiały być realizowane nie później, niż do szóstej godziny lekcyjnej. Na wdrożenie tych zmian dyrektorzy mają czas do 1 marca 2019 roku.

To również kolejny rok zmian w szkołach ponadpodstawowych. W przyszłym roku szkolnym 2019/ 2020 trafi do nich podwójny rocznik uczniów: absolwenci wygaszanych gimnazjów i pierwsi uczniowie kończący 8-klasową szkołę podstawową. – W całym województwie lubelskim ogólna liczba miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będzie wystarczająca – zapewnia Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Szkoły już teraz przygotowują się na możliwe oblężenie w roku następnym: sześć najpopularniejszych lubelskich liceów ogólnokształcących zdecydowało się na zmniejszenie liczby oddziałów, by móc przyjąć więcej uczniów za rok. Według danych lubelskiego kuratorium oświaty roczniki uczniów 2003 i 2004, które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej w roku 2019, to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego.W tych latach rodziło się tylko ok. 350 tys. dzieci rocznie, dwa raz mniej niż w latach 80-tych, które były czasem wyżu demograficznego.

Zmiany u nauczycieli

Nowy rok szkolny zakłada także istotne zmiany dla nauczycieli. Od początku roku szkolnego wchodzą w życie nowe przepisy Karty Nauczyciela dotyczące m.in.: oceny pracy nauczycieli, której ranga znacznie wzrośnie. To od pozytywnej oceny pracy nauczyciela zależeć będą m.in. przyszłe dodatki za wyróżniającą się pracę, nazywane już przez media „nauczycielskim 500 plus”. MEN planuje wprowadzić je od 1 września 2020 roku. Uprawnieni do tego dodatku będą mieli tylko nauczyciele dyplomowani (to najwyższy stopień awansu zawodowego) z najwyższą, wyróżniająca się oceną pracy. W naszym województwie nauczyciele dyplomowani stanowią 59,6% ogółu nauczycielskiego grona, a ich liczba ciągle wzrasta. Zwiększyć mają się też nauczycielskie pensje, które rocznie wzrosną średnio o 5%.

Wydłuża się za to ścieżka zawodowego awansu nauczycieli. Trudniej będzie m.in. uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. Za to wszyscy nauczyciele, także w szkołach i placówkach niepublicznych, mają być od 1 września zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. O istotnym dla tego zawodu urlopie dla poratowania zdrowia decydować ma odtąd wyłącznie lekarz medycyny pracy, a nauczyciele będą mogli wziąć go maksymalnie na rok po upływie siedmiu lat pracy.

Na dobry start

Wielu rodziców ucieszył na pewno tegoroczny rządowy program „Dobry Start”. Ci, którzy jak pan Krzysztof, tata Julki, uczennicy klasy II szkoły podstawowej, złożyli wniosek za pomocą bankowości elektronicznej, pieniądze na koncie mieli już 13 sierpnia br. – 300 złotych przeznaczyliśmy na wyprawkę, m.in. nowy plecak dla córki – tłumaczy. – Sama wyprawka wyniosła nas w tym roku jednak dużo więcej, bo ponad tysiąc złotych. Znalazły się w niej artykuły papiernicze i nowe ubrania, m.in. sportowy strój na boisko i na basen oraz buty.

Według danych CBOS rok temu rodzice na wyprawkę przeznaczali średnio 686 złotych. Przy dwojgu dzieci jej koszty rosły do 1268 złotych.

W naszym mieście uprawnionych do odbioru tego świadczenia jest około 36-37 tysięcy rodzin, a koszt rządowych wyprawek dla nich wyniesie 11 milionów złotych. Dla uczniów z całego województwa lubelskiego rząd na „Dobry Start” planuje przekazać w sumie 73 miliony złotych. W Lublinie wnioski o wyprawkę można składać w tych samych punktach, co oświadczenie 500 plus, m.in. w Biurach Obsługi Mieszkańców. Należy to zrobić najpóźniej do 30 listopada. Wnioski drogą elektroniczną można składać przez rządową stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Jednorazowe stypendium przysługuje wszystkim dzieciom, niezależnie od dochodów rodziny, także tym, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych. Uprawnieni są do niego także uczniowie wychowujący się w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka czy w placówkach wychowawczych. O 300 złotych mogą się ubiegać uczniowie aż – do 20. roku życia a niepełnosprawni uczniowie do 24. roku życia. „Dobry Start” nie przysługuje za to dzieciom w „zerówkach” – i tych przedszkolnych, i przyszkolnych.

Aktywna tablica

W tym roku szkoły ponownie mogą starać się o środki na doposażenie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W województwie lubelskim z tego tytułu wsparcie finansowe w roku 2018 otrzymało 288 szkół podstawowych na ogólną kwotę 3 992 438,08 zł. Doposażono także szkolne biblioteki w naszym województwie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości czytelniczych trafiło do nich 1 835 504 zł. Zdolni uczniowie województwa lubelskiego otrzymali w tym roku 366 876 zł wsparcia finansowego w ramach Stypendium Prezesa Rady Ministrów (I transza za I-VI 2018 r.), a samorządy naszego województwa – wypłaciły na stypendia kwotę 14 655 259 zł w ramach stypendiów i zasiłków za osiągnięcia szkolne i sportowe. – Reforma edukacji to ewolucja, a nie rewolucja i jak widać nie brakuje rządowych środków na jej przeprowadzenie – podkreśla wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Wyjątkowa rocznica

W nowym roku szkolnym przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Łącząc początek nowego roku szkolnego z rokiem jubileuszu niepodległości, chcemy w naszym województwie zainaugurować rok szkolny, zapraszając młodzież na wyjątkowe wydarzenie – rozpoczęcie roku szkolnego z Inką – zapowiada Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Urodziny popularnej wśród młodzieży bohaterki walk z czasów antykomunistycznego powstania obchodzone mają być w dniu 3 września. Młodzież szkolna zaproszona jest na godzinę 17.00 do Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego gdzie zobaczy monodram „Inka. Rzecz o Danucie Siedzikównie”. Częścią świętowania jubileuszu stulecia będzie też „Rekord dla Niepodległej” – 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza granicami w uroczysty sposób zabrzmi cały Mazurek Dąbrowskiego.

Emilia Kalwińska

Oświatowa statystyka z Lublina:

155 szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin
46622 uczniów rozpoczyna naukę 3 września w miejskich szkołach
9242 przedszkolaków rozpoczyna naukę w publicznych przedszkolach
We wszystkich szkołach i placówkach będzie zatrudnionych 5473 nauczycieli oraz 4424 pracowników administracji i obsługi. Miasto dotuje 211 szkół i placówek, w których jest 15 278 uczniów i wychowanków

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbędzie się 3 września br. w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym (ul. Szkolna 1). Budynek tej szkoły został wzniesiony na nowo po wybuchu gazu w maju 2011 roku. W naszym województwie w szkolnych ławkach zasiądzie 343 tysiące uczniów.
Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się we wtorek (4 września) w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wajdeloty 12. Wydarzenie będzie połączone z oddaniem do użytku nowej hali sportowej.
Ferie zimowe w naszym województwie w tym roku wypadną w dniach 11-24 lutego 2019 roku.