Już wiedzą, kim zostaną

Zakończył się pierwszy etap realizacji przez gminę Krasnystaw projektu „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół z terenu Gminy Krasnystaw poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 220 uczniów oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli informatyki. W ramach pierwszego etapu projektu uczniowie korzystali m.in. z zajęć pozalekcyjnych, z przyrody, matematyki, języka angielskiego, chemii.

Zorganizowano również zajęcia z logopedii, z pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz doradztwa zawodowego. Uzupełnieniem warsztatów były wizyty w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, parku rekreacji „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ciekawą propozycją okazały się zajęcia z doradztwa zawodowego i wyjazdy studyjne do lokalnych przedsiębiorstw. Uczniowie odwiedzili m.in. Cukrownię Krasnystaw, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO w Wincentowie oraz Piekarnię Państwa Włoch w Niemienicach. (k)