KAJ czeka na wybitnych

Do 1 grudnia można zgłaszać kandydatów do nagrody Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.

Nagroda KAJ-a przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Można je otrzymać w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenat.
Laureatów nagrody wybiera kapituła, ale to mieszkańcy zgłaszają kandydatów. Mogą to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Chełm. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta www.chelm.pl. Bliższe informacje można również uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm, ul. Lubelska 63, pokój 17A, tel. 82 565 01 58. (mg)