Kalendarium Ziemi Włodawskiej 15-21 sierpnia

– Od sierpnia 1987 roku do lutego 1989 ukazywał się „Garbarz” – biuletyn informacyjny Nadbużańskich Zakładów Garbarskich. Ukazało się 12 numerów biuletynu – ówczesna cena 15 zł. Wcześniej, bo już w kwietniu 1987 roku ukazała się jednodniówka „Garbarz” wydana z okazji „Dnia Garbarza”, która dała początek zakładowej gazecie.
– 17 sierpnia 1919 roku wierni kościoła rzymskokatolickiego w Lubieniu po raz pierwszy wysłuchali kazania wygłoszonego legalnie w języku polskim.
– 17 sierpnia 1921 roku dzięki szybkiemu manewrowi wojsk polskich dowodzonych przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego i obsadzeniu Włodawy oraz Hańska zadano klęskę 58 Dywizji Armii Czerwonej, która została pozbawiona drogi odwrotu przez Bug. Po dłuższych walkach nieprzyjaciela rozgromiono.
– 17 sierpnia 2010 roku rozpoczęto prace przy rozbudowie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ we Włodawie.
– 18 sierpnia 1929 roku we Włodawie odbyły się uroczystości Walnego Zjazdu Związku Młodzieży Wiejskiej powiatu włodawskiego.
– 18 sierpnia 1960 roku we Włodawie urodziła się Maria Kunc – radna powiatu włodawskiego.
– 18 sierpnia 1997 roku rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie.
– 19 sierpnia 1947 roku w Janówce spłonęło 39 domów i 103 zabudowania gospodarskie.
– 20 sierpnia 1958 roku powołano komitet budowy szkoły w Dańcach. Szkołę oddano do użytku 22 stycznia 1961 r. Była to 105 w kraju Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.
– 20 sierpnia 1976 roku we Włodawie urodził się Andrzej Rusiński – radny powiatu włodawskiego.
– 20 sierpnia 2009 roku postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” oraz Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
– 21 sierpnia 1923 roku powstała najstarsza szkoła w mieście, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – aktualną nazwę szkoła otrzymała w 1991 roku.
– 21 sierpnia 1947 roku w Holeszowie spłonęło 8 domów i 13 zabudowań gospodarskich.
– 21 sierpnia 1975 roku Szkołę Podstawową nr 2 we Włodawie przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną. (ad)