Kalendarium Ziemi Włodawskiej 15-21 stycznia

– 15 stycznia 1969 roku urodził się radny gminy Hanna Krzysztof Kołtun.


– 16 stycznia 1949 roku w Siedliszczu urodziła się radna gminy Wola Uhruska Eugenia Pręciuk.
– 16 stycznia 1985 roku rozpoczęła działalność Spółka Wodno-Ściekowa Jezioro Białe-Glinki. Tego dnia spółka została zarejestrowana w tzw. księdze wodnej.
– 17 stycznia 1994 roku powstała „Liga Włodawska”, założona przez ówczesnego burmistrza Mariana Sołtysa – stowarzyszenie, którego celem była konsolidacja sił pozapartyjnych wokół poprawy warunków życia w mieście oraz wysunięcie ludzi kompetentnych na kandydatów do przyszłej Rady Miejskiej.
– W styczniu 2002 roku odbył się I festiwal „Kolędy i szczodrywki nad Bugiem”.
– W styczniu 2012 roku w Hańsku założono Koło Aktywnych Kobiet.
– W styczniu 2013 roku powstało Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa.
– 19 stycznia 1955 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Bogusław Wieliczko.
– 19 stycznia 1990 roku w Rostowie nad Donem zmarł Aleksander „Sasza” Peczerski (ur. 22 lutego 1909 w Krzemieńczuku) – oficer Armii Czerwonej z poboru, współorganizator powstania i masowej ucieczki z obozu zagłady w Sobiborze w 1943 roku.
– 21 stycznia 1965 roku w Chełmie urodziła się radna gminy Stary Brus Grażyna Krzowska.
– 21 stycznia 1998 roku w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie otwarto pracownię komputerową. (ad)