Kalendarium Ziemi Włodawskiej 16-22 października

– 16 października 1967 roku urodził się Marek Kuszneruk – przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska.
– 16 października 2006 roku – uroczyste nadanie szkole w Hańsku imienia Jana Pawła II.
– 17 października 2005 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.
– 17 października 2007 roku – uroczystość nadania szkole w Hańsku sztandaru.
– 18 października 1745 roku z powodu dużych długów Antoni Pociej sprzedał dobra włodawskie podskarbiemu litewskiemu Jerzemu Flemmingowi. Kontrakt spisany tego dnia zawierał klauzulę, że jeśli do 29 lutego 1749 roku Pociej nie wykupi włości, przejdzie ona na własność Flemminga. Antoni Pociej zmarł 16 lutego 1749 roku, a więc 13 dni przed upływem terminu. Włodawa otrzymała więc nowego właściciela.
– 18 października 1771 roku Włodawę przejął książę Adam Kazimierz Czartoryski mąż Izabeli, córki Jerzego Flemminga – poprzedniego właściciela miasta.
– 18 października 1972 roku we Włodawie urodziła się radna miasta Włodawa Elżbieta Wołoszun.
– 19 października 1963 roku w sali kina odbyło się pierwsze we Włodawie spotkanie z krwiodawcami, zorganizowane przez PCK. Na spotkaniach przyznaje się wyróżnienia lub odznaczenia
– 20 października 1936 roku we Włodawie powstał oddział Centralnego Stowarzyszenia nad Dziećmi i Sierotami Żydowskimi – stowarzyszenie udzielało pomocy materialnej najbiedniejszym dzieciom i ich rodzinom, prowadziło ochronkę, organizowało kolonie letnie.
– 21 października 2011 roku Oddział Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego we Włodawie otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu Włodawa.
– 22 października 1709 roku właściciel Włodawy i Różanki Ludwik Konstanty Pociej otrzymał buławę polna litewską. W tym samym miesiącu został hetmanem wielkim litewskim. (ad)