Kalendarium Ziemi Włodawskiej 19 grudnia – 1 stycznia

– 19 grudnia 1948 roku w Hannie odbył się wiec z okazji Kongresu Zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej.
– 20 grudnia 1985 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Andrzej Sakowicz.
– 20 grudnia 2012 roku w Krakowie zmarł Piotr Epler (ur. w październiku 1939 roku we Włodawie) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii i rybactwa. Długoletni Kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Pochowany na cmentarzu Salwatorskim.
– 22 grudnia 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, która zdjęła z włodawskiej Straży Miejskiej obowiązek pobierania opłaty targowej w drodze inkasa.
– 22 grudnia 1998 roku, uchwałą Rady Powiatu we Włodawie, powołano samodzielną jednostkę organizacyjno-budżetową pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. PCPR rozpoczęło swą działalność 1 stycznia 1999 roku.
– 23 grudnia 1974 roku w Lublinie urodził się radny gminy Hanna Mariusz Oleszczuk.
– 23 grudnia 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się premiera filmu dokumentalnego, w reżyserii Jacka Wawryszuka, „We Włodawie nic się nie dzieje”. Blisko trzydziestominutowy materiał, pokazuje jak można tworzyć przeróżne wydarzenia społeczne nie wydając przy tym wielkich pieniędzy. W rolach głównych wystąpili mieszkańcy Włodawy.
– 24 grudnia 1935 roku we Włodawie urodził się Andrzej Kołodziejek (zmarł 11 listopada 2001 roku w Puławach) – wybitny malarz, uczeń prof. Artura Nachta-Samborskiego, wieloletni prezes lubelskiego ZPAP, wykładowca w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS.
– 24 grudnia 1948 roku ukonstytuował się Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie. Jego I sekretarzem został Aleksander Stokowski.
– 26 grudnia 2002 roku Włodawa była najzimniejszym miastem w Polsce. Przy gruncie zanotowano minus 30 stopni.
– 27 grudnia 2013 roku Rada Miejska we Włodawie przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Zenonowi Niziołowi.
– 27 grudnia 2013 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy księdzu prałatowi Romanowi Wiszniewskiemu.
– 28 grudnia 2013 roku we Włodawie odbył się marsz w obronie życia. Wzięło w nim udział około 150 osób.
– 29 grudnia 1938 roku we Włodawie urodził się Feridun Erol – wybitny polski reżyser i scenarzysta.
– 29 grudnia 2000 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Witoldowi Szczepanowi Grabosiowi.
– 31 grudnia 1932 roku we Włodawie powołano Oddział Organizacji Syjonistów Rewizjonistów.
– 31 grudnia 1945 roku w Skorodnicy oddział Obwodu WiN Włodawa Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” zorganizował zasadzkę, atakując jedną z grup operacyjnych PUBP i MO. Odbito dwóch aresztowanych partyzantów.
– Pod koniec grudnia 1939 roku w lesie koło stacji kolejowej Bug Włodawski (obecnie Orchówek) naziści rozstrzelali grupę żołnierzy polskich pochodzenia żydowskiego.
– 1 stycznia 1897 roku, według rosyjskich roczników hydrologicznych, przy moście kolejowym na linii Brześć-Chełm został założony pierwszy wodowskaz na Bugu we Włodawie.
– 1 stycznia 1958 roku utworzono Gromadę Włodawa z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie (niewchodzącej w jej skład). Gromadę utworzono z obszarów zniesionych gromad Orchówek, Sobibór i Suszno oraz obszarów gajówek Adamki i Tarasiuki, kolonii Darczyn i wsi Luta. 1 stycznia 1969 roku do gromady Włodawa włączono wsie Konstantyn, Różanka i Stawki. Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej. 1 stycznia 1973 w powiecie włodawskim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Włodawa.
– 1 stycznia 1969 roku we Włodawie urodził się radny miasta Włodawy Krzysztof Flis.
– 1 stycznia 1973 roku Orchówek stał się częścią Włodawy. W skład miasta Orchówek (miasto od 1506 do XVIII wieku i ponownie w latach 1775-1869, obecnie wieś w gminie Włodawa) wchodził do 15 lipca 1992 roku.
– 1 stycznia 1977 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, powołane zostało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali przy Zakładzie Karnym we Włodawie (POMet), w którym produkowano szeroki asortyment okuć stolarki budowlanej. Dzięki temu przedsięwzięciu pracę mogło podjąć około 150 skazanych, którzy z różnych względów nie zawsze mogli być zatrudniani poza terenem zakładu karnego.
– 1 stycznia 1999 roku reaktywowano powiat włodawski, po 24 latach. Pierwszym starostą został Marek Pawłowski. (ad)