Kalendarium Ziemi Włodawskiej 2-8 kwietnia

– 2 kwietnia 1897 roku w Kloni powiat Chojnice urodził się podpułkownik służby stałej artylerii Jan Pałubicki (zm. 6 października 1982 roku w Poznaniu) – komendant garnizonu miasta Włodawa we wrześniu 1939 roku. Podczas Wojny Obronnej 1939 roku był dowódcą Ośrodka Zapasowego Artylerii Konnej nr 3 i komendantem garnizonu we Włodawie. Dowodził obroną miasta.
– 2 kwietnia 1962 roku w Hniszowie urodził się radny gminy Włodawa Zbigniew Błaszczuk.
– 3 kwietnia 1919 roku posłem na Sejm RP został Józefat Błyskosz z Dołhobród. W Sejmie Ustawodawczym był m.in. zastępcą członka podkomisji śledczej do zbadania nadużyć przy wydawaniu drewna na opał.
– 3 kwietnia 2008 roku powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Polesie”.
– 6 kwietnia 1978 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hanna Krzysztof Matczuk.
– 6 kwietnia 1990 roku w miejsce rozwiązanej Milicji Obywatelskiej utworzono Komendę Rejonową Policji we Włodawie.
– 7 kwietnia 1961 roku w Woli Uhruskiej urodził się radny gminy Wola Uhruska Marian Łubkowski.
– 8 kwietnia 1688 roku właściciel Włodawy Rafał Leszczyński wystawił miastu ordynację. Zachęcał w niej m.in. do osiedlania się we Włodawie ludzi różnych zawodów, którym gwarantował prawo do budowania domów „w Rynku, jako i w ulicach” oraz wolność wykonywania zawodu.
– 8 kwietnia 1956 roku w Bartoszycach urodziła się radna gminy Hanna Maria Baj.
– 8 kwietnia 1963 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Hanna Marianna Jakubiuk.
– 8 kwietnia 1964 roku na Bugu we Włodawie zanotowano najwyższy stan wody – 506 cm.
– W kwietniu 1949 roku we Włodawie powstał posterunek klimatologiczny. Mieścił się przy ulicy Podzamcze. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here