Kalendarium Ziemi Włodawskiej 2-8 stycznia

– 2 stycznia 1947 roku urodził się radny miasta Włodawy Lucjan Gąsiorowski.
– 2 stycznia 2012 roku zmarł wójt Gminy Urszulin Roman Wawrzycki.
– 3 stycznia 1730 roku zmarł Ludwik Konstanty Pociej, pochowany w podziemiach włodawskiego klasztoru Paulinów. Dobra włodawskie objęła jego córka Marianna Ewa, żona Franciszka Borzęckiego, starosty żydaczewskiego. Pretensje do spadku zgłaszała także wdowa Emerencjanna i wychowanek zmarłego hetmana Antoni Pociej. Po kilkuletnich procesach Antoni, strażnik litewski przejął włość włodawską, od 30 października 1736 r. W czasie rządów Antoniego Pocieja Włodawa znacznie się rozbudowała. W 1739 r. Paulini rozpoczęli budowę nowego kościoła. Założyli w tym celu własną cegielnię. Prace rozpoczęto w 1741 r. według projektu Pawła Fontany. Świątynia pod wezwaniem św. Ludwika wówczas wzniesiona należy do tzw. centralnych kościołów późnobarokowych. Prace budowlane trwały do 1752 r.
– 3 stycznia 1946 roku na własność państwa przeszedł tartak „Suszno”.
– 3 stycznia 1947 roku w Siemieniu zginął Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” (ur. 13 maja 1925 roku w Duisburgu) – dowódca oddziału Wolność i Niezawisłość na Polesiu Zachodnim.
– 3 stycznia 1960 roku w Wołoskowoli urodził się radny gminy Stary Brus Eugeniusz Grzywaczewski.
– 6 stycznia 1944 roku pod Ostrowem Lubelskim w walce z żandarmerią niemiecką zginął Jan Hołod pseud. „Kirpiczny” (ur. 21 lipca 1909 roku w Rusiłach w daw. powiecie włodawskim) – rolnik, działacz KPP, PPR, oficer Gwardii Ludowej (GL) i Armii Ludowej (AL). Jego imię nosiła przez długie lata jedna z ulic w centrum Włodawy – obecnie ul. Witosa, a wcześniej ul. Kozia.
– 6 stycznia 1967 roku w Urszulinie urodziła się radna gminy Stary Brus Anna Buska.
– 6 stycznia 2013 roku po raz pierwszy ulicami Włodawy przeszedł Orszak Trzech Króli.
– 7 stycznia 1945 roku z aresztu PUBP we Włodawie uciekł żołnierz AK Tadeusz Bychawski „Sęp”. W początkach maja tego samego roku, z polecenia komendanta rejonu AK Wołoskowola por. Klemensa Panasiuka ps. „Żytosław” lub „Orlis”, Tadeusz Bychawski został mianowany dowódcą powstałej w powiecie włodawskim bojówki rejonowej. Od tego momentu można datować początki działalności oddziału partyzanckiego Obwodu AK-WiN Włodawa.
– 7 stycznia 1961 roku w Sławatyczach urodził się ks. Jerzy Ignaciuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie.
– 7 stycznia 1966 roku we Włodawie urodził się radny gminy Stary Brus Józef Białko.
– 7 stycznia 2013 roku otwarto włodawską pływalnię. W uroczystości uczestniczyły m.in. minister Joanna Mucha oraz Otylia Jędrzejczak.
– 8 stycznia 1982 roku z włodawskiego Zakładu Karnego zwolniono pierwszych internowanych. Wolność odzyskały 4 osoby. (ad)