Kalendarium Ziemi Włodawskiej 22-28 maja

– 22 maja 1961 roku w Woli Uhruskiej urodziła się radna gminy Wola Uhruska Maria Haciuk.
– 22 maja 1984 roku szkoła w Korolówce Osadzie otrzymała godło, sztandar oraz imię. Odtąd placówka nosiła miano: Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej.
– 23 maja 1960 roku we Włodawie urodził się Janusz Adam Kloc – radny Powiatu Włodawskiego, były starosta włodawski.
– 23 maja 1997 roku otwarto I etap ujęcia wody we Włodawie, przy ul. Suchawskiej.
– 25 maja 2007 roku – ulicy we Włodawie, biegnącej od ul. Kraszewskiego do ul. Suchawskiej, nadano imię Mikołaja Reja, uchwałą RM.
– 26 maja 1923 roku odbył się pierwszy oficjalny mecz piłkarski nowo powstałego Klubu Sportowego Włodawa – obecnie „Włodawianka”. Spotkanie rozegrano z lokalnym rywalem Żydowskim Klubem Sportowym „Makabi” Włodawa.
– 26 maja 1978 roku Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie otrzymał imię Oskara Kolberga – wybitnego folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora.
– 26 maja 1984 roku włodawskim strażakom ochotnikom wręczono nowy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo miasta.
– 26 maja 1997 roku zmarła Henryka Tajchert – lekarz stomatolog, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
– 27 maja 1524 roku król Zygmunt Stary wydał przywilej na organizację w mieście Różance jarmarków, targów i karczem.
– 27 maja 1947 roku w Holi spłonęło 28 domów i 65 zabudowań gospodarskich.
– 27 maja 1960 roku w Janówce urodziła się Danuta Kononiuk, przewodnicząca Rady Gminy Hanna.
– 27 maja 2004 roku powołano Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego we Włodawie, rozkazem specjalnym Komendanta Chorągwi Lubelskiej.
– 28 maja 1947 roku w Kaplonosach spłonęła szkoła.
– 28 maja 1959 roku w Woli Uhruskiej urodził się radny gminy Wola Uhruska Tadeusz Pawłowski.
– 28 maja 2013 roku na pływalni MOSiR we Włodawie rozegrano I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Włodawskiego w pływaniu z udziałem dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Startowało prawie 120 uczniów.
– 28 maja 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej rondo u zbiegu ulic: Lubelskiej i Korolowskiej we Włodawie otrzymało nazwę „Rondo Solidarności”. Radni zgodzili się na propozycję miejscowych działaczy NSZZ Solidarność, by w ten sposób uczcić 20 rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
– W maju 1991 roku powołano we Włodawie Polską Partię Przyjaciół Piwa – Polski Program Gospodarczy, z siedzibą w pijalni „Dworek”.
– W maju 1992 roku ukształtował się Rejon Działania Włodawa Konfederacji Polski Niepodległej.
– W maju 1994 roku ukazał się pierwszy numer wydawnictwa oświatowo-naukowego Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego pod nazwą „Zeszyty Muzealne”.
– W maju 1998 roku zakończyły się prace remontowo-budowlane budynku bet ha-midrasz tzw. Małej Synagogi we Włodawie.
– W maju 2005 roku Włodawskie Zakłady Garbarskie, później Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Polesie” ogłosiły upadłość. (ad)