Kalendarium Ziemi Włodawskiej 24 lutego – 1 marca

– 24 lutego 2007 roku zmarł dr nauk med. Czesław Janiszewski, ordynator oddziału wewnętrznego szpitala we Włodawie.


– 25 lutego 2003 roku burmistrz Włodawy Franciszek Gruszkowski i przewodniczący Rady Miejskiej Józef Dudziński złożyli wizytę w Brześciu na Białorusi. W trakcie wizyty podpisano porozumienie o współpracy w sprawie budowy przejścia granicznego Włodawa – Tomaszówka.

– 25-26 lutego 1996 roku we włodawskich parafiach: NSJ i św. Ludwika gościła figurka Matki Boskiej Fatimskiej.

– 26 lutego 1928 roku odbył się zjazd delegatów Straży Pożarnej powiatu włodawskiego, którego celem było powołanie Związku Okręgowego.

– W lutym 1923 roku rozpoczął działalność we Włodawie Oddział Towarzystwa Czerwonego Krzyża.

– W lutym 1963 roku zelektryfikowano Wytyczno.

– W lutym 1996 roku w Zbereżu uruchomiono automatyczną stację pomiaru skażeń, która została włączona do ogólnopolskiej sieci monitoringu środowiska. Stację zlikwidowano w 2000 roku.

– W lutym 2004 roku radni gminy Włodawa podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sobiborze.

– W lutym 2008 roku Rada Gminy w Hannie podjęła uchwałę o likwidacji szkół filialnych w Dańcach, Holeszowie i Dołhobrodach. W tym samym miesiącu i tego samego roku uchwałę o likwidacji szkoły filialnej w Lubieniu podjęła Rada Gminy Wyryki.

– 1 marca 1990 roku utworzono Rejonowe Biuro Pracy we Włodawie.

– 1 marca 2011 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie uruchomił nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu włodawskiego. Opieka nocna jest wykonywana przy al. Józefa Piłsudskiego, w budynku SOR. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here