Kalendarium Ziemi Włodawskiej 27 lutego- 5 marca

– 1 marca 1990 roku utworzono Rejonowe Biuro Pracy we Włodawie.
– 1 marca 2011 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie uruchomił nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu włodawskiego. Opieka nocna jest wykonywana przy al. Józefa Piłsudskiego, w budynku SOR.
– 3 marca 1968 roku urodził się radny gminy Włodawa Waldemar Polkowski.
– W marcu 1905 roku strajki we Włodawie zapoczątkowali krawcy i kowale. Żądali skrócenia czasu pracy i podniesienia wynagrodzeń, co częściowo właściciele warsztatów uwzględnili. Nastroje niezadowolenia i buntu na ziemiach polskich ożywiły się w tym czasie przede wszystkim na wiadomość o wybuchu rewolucji w Rosji. We Włodawie szerszy zasięg miał strajk w czerwcu 1905 roku. Strajkowali wówczas murarze, krawcy, szewcy, stolarze, malarze, żądając wyższych wynagrodzeń. Choć wystąpienie miało charakter spokojny, to w stan gotowości zostało postawione wojsko.
– W marcu 1986 roku w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich ruszyła produkcja wtórnej skóry.
– Od marca 1989 roku do stycznia 1990 roku ukazywało się „Echo Polesia” – miesięcznik załogi Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie”.
– W marcu 1991 roku powołana została Rada Naukowa Poleskiego Parku Narodowego.
– W marcu 2002 roku we Włodawie powstał Ruch Społeczny „Samoobrona”. (ad)