Kalendarium Ziemi Włodawskiej 3-9 września

– 3 września 1939 roku Włodawa przeżyła pierwsze bombardowanie – mostów i stacji kolejowej.


– 3 września 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Stary Brus Waldemar Mikitiuk.

– 3 września 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły w Hańsku (poprzedni obiekt spalił się). Budowę placówki wsparły władze holenderskiej gminy w Gemert.

– 3 września 2009 roku ulicy we Włodawie, biegnącej od ul. Światowida do ul. Zabagonie, nadano imię Aleksandra Fredry, uchwałą RM.

– 5 września 1943 roku Niemcy zlikwidowali karny obóz pracy w Krychowie k. Hańska (utworzony w 1941 r.), przekształcając go w obóz pracy dla obywateli pochodzenia żydowskiego z Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier. Ogółem przez obóz przeszło ok. 5 tysięcy osób.

– 6 września 1979 roku Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 we Włodawie nadano imię II Warszawskiej Brygady Saperów.

– 7 września 1939 roku gmach włodawskiego gimnazjum został zajęty przez wojska okupacyjne.

– 7 września 1952 roku w Macoszynie Małym urodził się radny gminy Hańsk Stefan Filipczak.

– 7 września 2010 roku podczas VII edycji konkursu „Perły i Perełki Lubelszczyzny” wyróżniono m.in.: gminę Wola Uhruska, miasto Włodawę, Festiwal Trzech Kultur, Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie, Karczmę Poleską w Kołaczach oraz powiatowe Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego.

– 8 września 1944 roku na sesji sołtysów gminy Włodawa, Zarząd Gminy wydał zarządzenie o powołaniu tzw. milicji wiejskiej, o treści m.in.: „Ustanowienie Milicji Wiejskiej, wybranej przez mieszkańców wsi. Milicja ta będzie umundurowana i uzbrojona. Sołtysi są obowiązani podać do gminy wszystkie dane osób wchodzących w skład Milicji Wiejskiej”.

– 9 września 1959 roku urodziła się wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik

– 9 i 10 września 1920 roku we Włodawie, w czasie wojny polsko- bolszewickiej, organizowała się improwizowana grupa mjr Bochenka, której zadaniem było opanowanie węzła kolejowego Kowel, na tyłach sowieckiej 12 Armii. W skład grupy weszły: II i III batalion 26 Pułku Piechoty pod dowództwem mjr Ryszarda Waniczka, 2 i 3 bateria 7 Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem mjr Bolesława Pileskiego, 1 Kolumna Lekkich Samochodów Pancernych pod dowództwem ppor. E. Dzięcielewskiego (siedem wozów Ford FT- B i dwa półpancerne wozy White) oraz 17, 28, 81, 200 i 300 Kolumna Samochodów Ciężarowych (łącznie 54 ciężarówki Packard, Berliet i Fiat – łącznie grupa liczyła około 1000 żołnierzy. Był to tzw. zagon na Kowel. (ad)