Kalendarium Ziemi Włodawskiej 30 lipca – 5 sierpnia

– 30 lipca 1693 roku Rafał Leszczyński podpisał z Ludwikiem Pociejem akt sprzedaży Włodawy z 11 wsiami, 7 folwarkami i Orchówkiem za sumę 440 tys. złotych polskich.

Dokument głosił: „… Ja Rafał hrabia na Lesznie Leszczyński, wojewoda łęczycki, generał województw wielkopolskich, i Ja Anna z Jabłonowa Leszczyńska, wojewodzina łęczycka …Włodawę, większą połowę wsiów i samym miastem w województwie brzeskim, w Wie-kim Xięstwie Litewskim, a mniejszą część wsi i miasteczkiem Orchówkiem w Ziemi Chełmskiej, w Koronie Polskiej leżącą za pewną i nierozdzielną sumę pieniędzy do rąk naszych odliczoną, czterykroć sto tysięcy i czterdzieści tysięcy złotych polskich, Wielmożnemu Jego Miłości Panu Ludwikowi Konstantemu Pociejowi podkomorzemu województwa brzeskiego … kwitujemy … Pisan w Włodawie dnia trzydziestego miesiąca lipca Roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego trzeciego …” .

– 30 lipca 1970 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Włodawa Małgorzata Kozakiewicz.

– 1 sierpnia 1790 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęła drewniana cerkiew we Włodawie.

– Od 1 sierpnia 1966 roku do 31 sierpnia 1969 roku funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR we Włodawie pełnił Władysław Kruk – poseł na sejm PRL VIII kadencji.

– 2 sierpnia 1937 roku powołano we Włodawie Polską Macierz Szkolną – organizacja kulturalno-oświatowa założona na terenie Królestwa Polskiego w 1906 roku, której celem było krzewienie i popieranie oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych, ochronek, szkół powszechnych, seminariów nauczycielskich, szkół średnich i szkół wyższych, organizowanie czytelni, bibliotek, uniwersytetów ludowych, urządzania odczytów, wykładów, pogadanek, przedstawień publicznych, wydawanie i rozpowszechnianie książek.

– 3 sierpnia 1919 roku w Stawkach urodził się Stefan Sidoruk, najwybitniejszy poeta Ziemi Włodawskiej, nazywany Królem Nadbużańskich Poetów (zm. 15 kwietnia 2012 roku).

– 4 sierpnia 1949 roku zarząd OSP w Wyrykach uzyskał zezwolenie Starostwa

Powiatowego we Włodawie na urządzenie przedstawienia Czechowa „Niedźwiadek”.

– 4 sierpnia 2010 roku otwarto ścieżkę rowerową między Okuninką, a Włodawą.

– 4 i 5 sierpnia 1963 roku, na włodawskim wodowskazie, zanotowano najniższy poziom rzeki Bug – 62 cm. (ad)