Kalendarium Ziemi Włodawskiej 31 października – 6 listopada

– 31 października 1963 roku w Urszulinie urodził się radny gminy Hańsk Adam Kuraś.
– 31 października 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Wola Uhruska Zdzisław Dąbrowski.
– 31 października 1995 roku do rejestru zabytków wpisano zespół cerkwi prawosławnej parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kosyniu.
– Od 1 listopada 1950 roku w wielu miejscowościach, przy szkołach podstawowych, zaczęto uruchamiać punkty szkolenia analfabetów, m.in. w Korolówce, w Orchówku, w Różance, w Susznie, w Okunince. Na potrzeby tych punktów, uchwałą Prezydium Gminnej Rady Narodowej z 26 grudnia tego roku, postanowiono zakupić 10 lamp naftowych – po jednej na punkt.
– 1 listopada 1962 roku we Włodawie urodził się radny powiatu włodawskiego, były burmistrz Włodawy, Jerzy Wrzesień.

– 1-2 listopada 2009 roku przy włodawskich cmentarzach odbyła się pierwsza kwesta zorganizowana przez stowarzyszenie „Renovabis”. Zebrane środki przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy al. Piłsudskiego.
– 3 listopada 2003 roku OSP w Stawkach otrzymała wóz strażacki.
– 5 listopada 1633 roku do Włodawy, na wezwanie wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego, przybył Andrzej Węgierski (inne formy nazwiska: Andrzej Wengierski, łac. Andreas Vengerscius, pseud. Adrianus Regenvolscius) – polski działacz reformacji, kaznodzieja protestancki, duchowny Jednoty Braci Czeskich, rektor gimnazjum w Lesznie, historyk reformacji, poeta, tłumacz, minister zboru we Włodawie (1633-1648) podlegającego dystryktowi lubelsko-chełmskiemu kościoła kalwińskiego, senior kalwińskiego okręgu lubelskiego (od 1644 r.). We Włodawie napisał trzyczęściowego „Kaznodzieję” (Kaznodzieja osobny, Kaznodzieja domowy, Kaznodzieja zborowy) oraz dzieło swego życia „Historię reformacji w krajach słowiańskich” wydaną anonimowo w 1652 roku. Utwór, który ukazał się po śmierci autora, nie wzbudził początkowo odpowiedniego zainteresowania. Dzięki emigrantom ariańskim w Holandii dzieło zostało ponownie wydane (Amsterdam 1679) i wzbogacone o materiały do dziejów antytrynitaryzmu (nurtu nie uznającego nauki o Trójcy Świętej) w Polsce. Do dziś stanowi jedno z najważniejszych źródeł do dziejów reformacji tej części Europy.
– 5 listopada 1918 roku dowództwo Wojska Polskiego w Lublinie ustanowiło garnizon we Włodawie. W mieście miał stacjonować 1 szwadron z 1 Pułku Ułanów, pod dowództwem rotmistrza Gustawa Orlicz-Dreszera.
– 6 listopada 1934 roku powołano we Włodawie oddział Związku Syjonistów Państwowców.
– 6 listopada 1936 roku we Włodawie powstało Koło Powiatowe Związku Peowiaków. (ad)