Kalendarium Ziemi Włodawskiej 5-11 marca

– 6 marca 1820 roku decyzją ministra spraw wewnętrznych Rosji Wiktora Koczubeja prawa miejskie jako miasto prywatne otrzymała Włodawka – nieistniejące obecnie dawne miasteczko nad Bugiem, położone na wprost Włodawy, współcześnie teren Białorusi (obwód brzeski, rejon brzeski). O nadanie Włodawce praw miejskich zwróciła się do władz rosyjskich właścicielka miejscowości Zofia z Czartoryskich Zamoyska, powołując się na dawne przywileje Włodawy (leżącej wówczas w tzw. Kongresówce).
– W marcu 1905 roku strajki we Włodawie zapoczątkowali krawcy i kowale. Żądali skrócenia czasu pracy i podniesienia wynagrodzeń, co częściowo właściciele warsztatów uwzględnili. Nastroje niezadowolenia i buntu na ziemiach polskich ożywiły się w tym czasie przede wszystkim na wiadomość o wybuchu rewolucji w Rosji. We Włodawie szerszy zasięg miał strajk w czerwcu 1905 roku. Strajkowali wówczas murarze, krawcy, szewcy, stolarze, malarze, żądając wyższych wynagrodzeń. Choć wystąpienie miało charakter spokojny, to w stan gotowości zostało postawione wojsko.
– W marcu 1986 roku w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich ruszyła produkcja wtórnej skóry.
– Od marca 1989 roku do stycznia 1990 roku ukazywało się „Echo Polesia” – miesięcznik załogi Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie”.
– W marcu 1991 roku powołana została Rada Naukowa Poleskiego Parku Narodowego.
– W marcu 2002 roku we Włodawie powstał Ruch Społeczny „Samoobrona”
– 8 marca 1924 roku zmarł Alfred Sokołowski (ur. 11 listopada 1849 roku we Włodawie) – lekarz internista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z pionierów nowoczesnego leczenia chorób układu oddechowego.
– 8 marca 1983 roku we Włodawie urodził się radny gminy Wyryki Waldemar Niedzielak.
– 8 marca 2011 roku powstała firma Eko Różanka spółka z o.o. – główny sponsor czołowej drużyny piłkarskiej chełmskiej klasy okręgowej Eko Różanka.
– 9 marca 1919 roku wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie włodawskim przyniosły zwycięstwo Związkowi Ludowo-Narodowemu i prawicy ruchu ludowego. Wybory zbojkotowali komuniści, a socjaliści z uwagi na minimalne wpływy we Włodawie nie wystawili list wyborczych.
– 9 marca 1979 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Wyryki Agnieszka Siwiec.
– 10 marca 1934 roku powołano we Włodawie oddział powiatowy Ligi Morskiej i Kolonialnej – polska masowa organizacja społeczna działająca w latach 1918-1953, propagująca zagadnienia morskie i ekspansję kolonialną.
– 10 marca 1997 roku w Poznaniu zmarł Władysław Kuraszkiewicz (ur. 22 lutego 1905 we Włodawie) – językoznawca, slawista, profesor uniwersytetów: KUL, Wrocławskiego i Poznańskiego.
– 11 marca 2012 roku we Włodawie otwarto kaplicę Punktu Misyjnego Kościoła Zielonoświątkowego. (ad)