Kalendarium Ziemi Włodawskiej 7-13 listopada

– 7 listopada 1863 roku odbyła się zwycięska potyczka powstańczego patrolu oddziału Karola Krysińskiego w Wytycznie z oddziałem kozaków.
– 8 listopada 2012 roku we Włodawie dokonano oficjalnego otwarcia jedynej w powiecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” rozpoczęła swoją działalność 21 sierpnia 2012 roku.
– Od listopada 1940 roku we Włodawie, w rejonie ulic: Wyrykowskiej, Furmańskiej, Kotlarskiej i Okunińskiej działał nazistowski obóz pracy przymusowej. W obozie więziono robotników pochodzenia żydowskiego, którzy byli zmuszani m.in. do prac melioracyjnych. Podczas robót dochodziło do doraźnych egzekucji. Likwidacja obozu nastąpiła pod koniec kwietnia 1943 roku. Większość więźniów została wywieziona do obozu zagłady w Sobiborze.
– 9 listopada 1944 roku nowo powstałe Nadleśnictwo Włodawa odnotowało pierwszą sprzedaż drewna, dla Jednostki Wojskowej Nr 47947, która była jednym z kontrahentów nadleśnictwa.
– 10 listopada 1918 roku niemiecki komendant miasta zgodził się przekazać władzę we Włodawie Polakom. Tego samego dnia mieszkańcy wybrali Radę Miejską. Zaczęto również tworzyć policję.
– 10 listopada 1918 roku w Wytycznie Niemcy założyli szkołę niemiecką. Funkcjonowała tylko jeden dzień – 11 listopada Polska odzyskała niepodległość.
– 10 listopada 1934 roku we Włodawie powstał oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej – polska masowa organizacja społeczna działająca w latach 1918–1953, propagująca zagadnienia morskie i ekspansję kolonialną.
– 10 listopada 1936 roku we Włodawie urodził ks. Henryk Utykański (zm. 14 grudnia 2005 roku) – od 18 marca 1980 roku, aż do śmierci pracował w Brazylii.
– 10 listopada 2001 roku przy parafii NSJ we Włodawie rozpoczęło działalność Kółko Teatralne.
– 10 listopada 2010 roku otwarto oficjalnie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie.
– 11 listopada 1849 roku we Włodawie urodził się Alfred Sokołowski – lekarz internista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z pionierów nowoczesnego leczenia chorób układu oddechowego. Zmarł 8 marca 1924 roku, w wieku 75 lat.
– 11 listopada 1997 roku Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie otrzymała imię gen. Franciszka Kleeberga.
– 11 listopada 1999 roku odbył się I Powiatowy Zjazd Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włodawie.
– 11 listopada 1999 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Ratusza Miejskiego we Włodawie.
– 11 listopada 2001 roku w Puławach zmarł Andrzej Kołodziejek (urodzony 24 grudnia 1935 roku we Włodawie) – wybitny malarz, uczeń prof. Artura Nachta-Samborskiego, wieloletni prezes lubelskiego ZPAP, wykładowca w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS.
– 12 listopada 1930 roku powstało we Włodawie Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych – organizacja społeczno-gospodarcza rolników w II RP, działająca w latach 1929-1939.
– 12 listopada 1933 roku we Włodawie powstało Koło Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja założona w 1926 roku.
– 12 listopada 1999 roku oddano do użytku, po remoncie, Małą Synagogę.
– 12 listopada 1999 roku odbyło się uroczyste przekazanie starej siedziby Urzędu Miejskiego (klasztoru) oo. paulinom.
– 13 listopada 1918 roku oddziały niemieckie opuściły Włodawę i powiat. Do Włodawy dotarł z pułku stacjonującego w Chełmie oddział kawalerii wojska polskiego, pod dowództwem por. Skrzyńskiego.
– 13 listopada 2010 roku Włodawę odwiedził premier Donald Tusk.
– 13 listopada 2012 roku we włodawskim szpitalu odbyły się pierwsze zajęcia w szkole rodzenia. (ad)