Kalendarium Ziemi Włodawskiej 9-15 października

– 9 października 1970 roku we Włodawie urodziła się radna miasta Włodawa Beata Rudziewicz.
– 10 października 1984 roku we Włodawie urodził się radny gminy Stary Brus Szymon Franciszek Choma.
– 11 października 1997 roku Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie nadano imię gen. Franciszka Kleeberga.
– 12 października 1964 roku we Włodawie urodził się przewodniczący Rady Gminy Włodawa Janusz Korneluk.
– 12 października 1996 roku II LO we Włodawie otrzymało imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
– 12 października 2008 roku we Włodawie odsłonięto pomnik poświęcony poległym i pomordowanym żołnierzom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.
– 13 października 2009 roku otwarto nowy most we Włodawie, na rzece Włodawce, wybudowany przez żołnierzy z Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina.
– 14 października 1939 roku Włodawę opuścili żołnierze radzieccy, a miasto zostało ponownie zajęte przez Niemców. Wojska sowieckie zajmowały Włodawę w pierwszej połowie października, przez około 10 dni.
– Od 14 października 1939 roku Włodawa weszła w skład dystryktu lubelskiego. W mieście powołano tzw. Landkomissariat. Oprócz tego we Włodawie utworzono posterunki „granatowej” i ukraińskiej policji dla miasta i gminy. Istniał także posterunek graniczny i oddział służby bezpieczeństwa obsadzony przez Gestapo oraz placówka Abwehry. Do wiosny 1944 roku we Włodawie znajdowała się siedziba komendy garnizonu. W mieście stacjonowały silne jednostki wojskowe niemieckie i ukraińskie.
– 14 października 1943 roku, w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze, wybuchło powstanie, zakończone masową ucieczką więźniów.
– 14 października 2000 roku odbyły się I Biegi Pamięci Ofiar Obozu w Sobiborze.
– 14 października 2013 roku zmarł Jan Niemierko-Masiukiewicz – wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie. (ad)