Kalendarium Ziemi Włodawskiej 9-15 stycznia

– 10 stycznia 1875 roku zmarł ks. Jan Dolinowski (ur. 15 maja 1814 roku) – duchowny greckokatolicki, wybitny pszczelarz, twórca ula ramowego.
– 10 stycznia 1992 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła Unii Demokratycznej we Włodawie.
– W styczniu 1940 roku naziści utworzyli we Włodawie getto. Było ono zlokalizowane w rejonie ulic: Wyrykowskiej (obecnej ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego), Okunińskiej i Kotlarskiej. Teren getta był ogrodzony. W getcie stłoczono około 9 tys. osób – miejscowych Żydów oraz przesiedleńców z Kalisza, Mielca i Wiednia. Ludność getta została poddana represjom. Żydowscy robotnicy byli wykorzystywani m.in. do prac przy osuszaniu Stawu Włodawskiego, Krowiego Bagna, regulacji rzek. Część z nich zatrudniono przy budowie infrastruktury obozu zagłady w pobliskim Sobiborze. Brak żywności, trudne warunki sanitarne i choroby przyczyniały się do wysokiej śmiertelności.
Pierwszy etap likwidacji skupiska żydowskiego we Włodawie miał miejsce w dniach 1-2 maja 1942 roku, podczas święta Szawuot. W tych dniach naziści wywieźli do komór gazowych w Sobiborze około dwóch tysięcy Żydów z Włodawy. Kolejna „akcja” odbyła się w pierwszą sobotę lipca 1942 roku. W jej wyniku do Sobiboru trafiło około 1,5 tys. osób, w tym wiele dzieci i rabin Mendele Morgenstern. Kolejne dwie akcje deportacyjne przeprowadzono w październiku i listopadzie 1942 roku. Ostatnia deportacja Żydów z Włodawy miała miejsce w dniach 1-3 maja 1943 roku.
– 13 stycznia 1937 roku we Włodawie powstał obwód powiatowy i oddział Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – masowa organizacja paramilitarna powołana w 1928 roku, z połączenia założonej w 1923 roku Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 roku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej.
– 14 stycznia 1719 roku na prośbę Ludwika Konstantego Pocieja król August Mocny wydał dokument potwierdzający prawa magdeburskie dla Różanki, a 7 sierpnia 1726 roku nadał przywilej na tygodniowe jarmarki.
– 14 stycznia 1895 roku w Zamołodyczach urodził się prof. Feliks Araszkiewicz – historyk literatury i pedagog. 1913-1914 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę, 1915-1918 slawistykę na uniwersytecie w Moskwie. Od 1918 profesor szkół średnich w Lublinie, od 1929 wizytator szkolny, w czasie okupacji niemieckiej uczestnik tajnego nauczania. Od 1946 wykładowca KUL w Lublinie, od 1960 profesor. Działacz społeczno-kulturalny, m.in. prezes lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej.
– 14 stycznia 1940 roku zginął proboszcz parafii Lubień ks. Marceli Weiss, zamordowany za sprzeciw przeciwko przemianowaniu miejscowego kościoła na cerkiew prawosławną.
– 14 stycznia 2004 roku w gminie Włodawa powstało nowe sołectwo – Sobibór Stacja.
– 14 stycznia 1998 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienił rozporządzeniem nazwę miejscowości Lubowież na Lubowierz. Tego samego dnia ustalił brzmienie i pisownię miejscowości Korolówka-Osada.
– 15 stycznia 1969 roku urodził się radny gminy Hanna Krzysztof Kołtun. (ad)