Kalinowszczyzna cała rozkopana

Od poniedziałku, 18 marca, są kolejne utrudnienia na przebudowywanej ulicy Kalinowszczyzna.


Wykonawca przystępuje do „rozbiórki istniejącej konstrukcji ulicy i jej odtwarzania do warstwy wiążącej nawierzchni”. ­– Prace będą dzielone na odcinki, które będą całkowicie wyłączane z ruchu. Ich długość zależna będzie od możliwości organizowania dojazdów do posesji – tłumaczy Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza i dodaje, że pierwszy odcinek, który zostanie objęty pracami, będzie miał około 50 metrów długości. – Ulica Kalinowszczyzna zostanie wyłączona z ruchu na wysokości Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, czyli tuż przy skrzyżowaniu z aleją generała Władysława Andersa – dodaje Kieliszek.

W dalszym ciągu obowiązują utrudnienia, o których pisaliśmy tydzień temu. Polegają na całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka biegnącego wzdłuż terenu kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz odcinka pomiędzy oboma wlotami ul. Dembowskiego. Roboty wykonuje konsorcjum firm Lider i Partner. Wszelkie prace powinny się zakończyć w czerwcu 2020 roku. GR