Kania przewodniczącym

66-letni Marian Kania z Polskiego Stronnictwa Ludowego został nowym przewodniczącym radny gminy Żółkiewka. Zastępuje go inny ludowiec Jan Bobel.

Za nami pierwsza sesja nowej rady gminy Żółkiewka przedzielonej niemal na połowę. Ośmiu radnych ma w niej bowiem Polskie Stronnictwo Ludowe, a siedmiu Prawo i Sprawiedliwość. Podczas pierwszych obrad radni w tajnym głosowaniu wybrali nowej przewodniczącego i jego zastępcę. Wszystko zgarnęło PSL.

Radą pokieruje przewodniczący Marian Kania, pomagać mu będzie Jan Bobel. Podczas obrad odbyło się też zaprzysiężenie wójta gminy. Tym wskutek ostatnich wyborów pozostał Jacek Lis (PSL). Pełny skład nowej radny gminy Żółkiewka: PSL – Marian Kania (przewodniczący), Jan Bobel (wiceprzewodniczący), Małgorzata Jędruszczak, Leszek Tarczyński, Mariusz Zwierz, Adam Kotyło, Marek Romanek, Stanisław Rogalski, PiS – Leszek Gładysz, Anna Golec, Andrzej Grabiec, Dariusz Polski, Halina Gontarz, Waldemar Rewerski, Bogdan Kuzioła. (kg)