Kąpielisko wyznaczone. Co ze zbiornikiem?

Gmina Rejowiec wyznaczyła kąpielisko na nadchodzący sezon. A radni pytają o zapomniany już trochę pomysł budowy zbiornika retencyjnego. – W przypadku nadmiaru wody wiosną i jej niedoborów w lecie zbiornik bardzo by się przydał – mówią.

Pomimo panującej zimowej aury samorządy muszą już myśleć o sezonie letnim i wyznaczaniu kąpielisk na swoim terenie. Gmina Rejowiec tradycyjnie ustaliła strefę pływania przy zbiorniku Biały Rów. Linia kąpieliska wynosi 70 metrów wzdłuż brzegu i 55 metrów w głąb jeziorka. Sezon będzie trwał od 1 lipca do ostatniego dnia sierpnia. A przy okazji radni z gminy pytają o zapomniany już trochę pomysł budowy zbiornika retencyjnego w Rejowcu. – Miał być u nas zbiornik, jest teraz dużo wody, której nadwyżki zbiornik mógłby zebrać – mówią. – Dzięki niemu wyeliminowane byłyby niedobory wody w lecie.

– Pierwsze pomysły lokalizacji zbiornika retencyjnego były na wylocie z Rejowca do Krasnegostawu, za stacją tankowania gazem – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – Gmina wykupiła tam już kiedyś kilkanaście hektarów łąk. Wydawało się, że będzie możliwość budowy, ale później okazało się, że teren jest torfowy, że trzeba przeprowadzić kosztowną wymianę gruntu, że z tej ziemi, która tam jest, nie usypie się solidnych wałów.

Burmistrz mówi, że w gminie jest drugie miejsce pod ewentualny zbiornik. To teren miedzy drogą na Hruszów w kierunku Żulina a drogą z Wólki Rejowieckiej do Rejowca Fabrycznego. – Problem jak zawsze jest w pieniądzach – mówi. – W tej chwili nie ma żadnych programów unijnych czy rządowych, z których można pozyskać fundusze na taką inwestycje. Dlatego gotowi bylibyśmy wydzierżawić czy nawet sprzedać taki teren, oczywiście z zastrzeżeniem, że z przeznaczeniem wyłącznie pod budowę zbiornika. Na razie dzierżawimy te łąki, żeby nie ponosić kosztów utrzymania tam porządku. Teren jest koszony przez rolnika. (bf)