Kaplica do liftingu

Dwie firmy zgłosiły oferty w przetargu na rewitalizację dawnej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie. Rozbieżność cenowa jest duża.

Budynek byłej unickiej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja, gdzie mieści się dział Sztuki Ziemi Chełmskiej Muzeum Ziemi Chełmskiej, od wielu lat wymaga remontu. Nie dochodził on do skutku z powodów finansowych, choć ratusz ubiegał się o dotację na ten cel. W styczniu br. nadeszła pozytywna wiadomość – miasto otrzymało ponad 2 mln zł dotacji z RPO z puli „Dziedzictwo kulturowe i naturalne” na projekt pod nazwą „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Do ogłoszonego przez magistrat przetargu na to zadanie zgłosiły się dwie firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jaszczowa oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Delta-K z Lublina z ofertami opiewającymi odpowiednio na 3 428 555,05 zł i 4 306 353,11 zł.

Gdy wykonawca zostanie już wyłoniony, prace mają być zrealizowane w ciągu 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do końca lutego przyszłego roku. Budynek dawnej kaplicy przejdzie kompleksowy remont, a teren wokół niego zostanie estetycznie zagospodarowany wraz z odpowiednim odwodnieniem. W ramach projektu wykonane mają być między innymi prace hydroizolacyjne, murarskie, tynkarskie, stolarskie, sanitarne, elektryczne. Ze względu na wartość historyczną zasobów dziedzictwa kulturowego kaplicy prace prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here