Karpiowym w inflację

Wydatki na produkty, które tradycja nakazuje kupić, by przygotować wigilijny stół, podrożały kilkukrotnie. Dlatego w tym roku wszyscy potrzebujemy świątecznych premii, jak kania dżdżu. Większość pracowników będzie mile zaskoczona, a niektórzy urzędnicy nawet bardzo. W gminach Chełm i Kamień karpiowe to aż 1500 zł brutto.

Z powodu wszechobecnej drożyzny wszyscy pracownicy z niecierpliwością oczekują świątecznych premii. W poprzednim wydaniu „Nowego Tygodnia” informowaliśmy, że na karpiowe mogą liczyć m.in. w chełmskim ratuszu. Pracownicy magistratu dostaną od 360 do 440 zł, a emeryci i renciści po 120 zł. Premie przyznane są z puli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nagrodę roczną w wysokości 500 zł brutto wypłaconą będą mieli też przed świętami pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Premie świąteczne otrzymali również pracownicy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodatki wypłacane w ramach funduszu świadczeń socjalnych uzależnione były od sytuacji materialnej pracowników i sięgały maksymalnie do 1020 zł brutto. Maciej Cieślak, zastępca prezesa ChSM tłumaczy, że takie gratyfikacje przyznawane są raz w roku w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Tzw. karpiowe jak co roku dostaną też pracownicy urzędów gmin i podległych im jednostek. W Rejowcu Fabrycznym symboliczne są wypłaty.

– Na trzy karpie – mówi Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego.

W Siedliszczu z kolei wszyscy urzędnicy mogą liczyć na 400 zł brutto więcej do grudniowej pensji. Pieniądze pochodzą z zakładu świadczeń socjalnych, tak samo jak w gminie Białopole. Tam kwoty premii świątecznych wahają się od 414 do 460 zł netto w zależności od dochodu. Po 500 zł „na rękę” dostaną natomiast pracownicy Urzędu Gminy Żmudź. U nich jednak świadczenie określa się mianem „sylwestrowego”. Także pod koniec roku premii świątecznej doczekają się w Urzędzie Gminy Leśniowice. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice zapewnia, że karpiowe będzie wypłacone, ale nie precyzuje, w jakiej wysokości, bo – jak mówi – wciąż trwają jeszcze ostatnie przesunięcia w budżecie na 2022 r.

Natomiast pracownicy urzędu gminy Dorohusk oraz podległych mu jednostek już cieszą się z ekstra kasy na święta. W zależności od dochodu, najwyższy dodatek wyniósł 610 zł brutto.

W rankingu świątecznych wypłat przodują gminy Chełm i Kamień. Tam urzędnicy dostaną aż 1500 zł brutto „karpiowego”. – Wychodzi tysiąc na rękę. Taki „tysiąc plus” od wójta. Dostaną wszyscy poza wójtem – śmieje się Wiesław Kociuba, wójt gm. Chełm.

– W ubiegłym roku premie wynosiły tysiąc dwieście złotych. Ceny wzrosły, wszystko jest droższe niż rok temu, więc premie też są większe. Wszyscy dostają po równo, nie różnicowaliśmy kwot, bo przecież – jak to się mówi – żołądki wszyscy mają takie same – mówi z kolei Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. (mo, pc)