Kartą za podatek, nowa opłata za śmieci

W ostatni wtorek odbyła się kolejna sesja rady gminy Fajsławice. Radni ustalili na niej nowe stawki za gospodarowanie odpadami, a także podjęli decyzję, że podatek rolny będzie można zapłacić kartą.

Na początku sesji radni podjęli uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na 2020 rok. – W dalszej części obrad podjęli również uchwałę umożliwiającą mieszkańcom opłacanie podatku rolnego za pomocą kart płatniczych – informuje Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice.

Podjęta została również uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 zł od osoby miesięcznie. – Ustalona została też podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dodaje.

Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali także informacji wójta gminy o bieżącej pracy urzędu. Janusz Pędzisz poinformował zebranych m.in. o zakończeniu prac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Fajsławicach i rozpoczęciu procedury formalnego przekazania inwestycji do użytkowania. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here