Kasa dla przedsiębiorców

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy, zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. – Grant w wysokości do 100 tys. zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego.

Organizatorzy projektu – Lubelska Fundacja Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie – są otwarci na wszelkie pomysły spełniające kryteria innowacji społecznych, czyli rozwiązania mają być zupełnie nowe albo usprawniające w istotny sposób już wykorzystywane metody. – Pomysły muszą być innowacyjne w skali kraju. Mogą to być nowatorskie rozwiązania lub metody na etapie kształcenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego do wykorzystania np. w programach kształcenia, propozycje związane z wykształceniem nowych kompetencji lub wszelkie inne usprawnienia wypływające na to, że absolwent posiadał będzie cechy oczekiwane przez pracodawcę. Bardzo skrupulatnie rozważone zostaną wszystkie, nawet najbardziej odważne propozycje – zachęca Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Do konkursu mogą się zgłosić nie tylko osoby prywatne, ale i np. szkoły, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje. – To jeden z nielicznych programów, w których nawet osoba prywatna np. nauczyciel, może samodzielnie aplikować o grant. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że najbardziej wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób pracujących i bezpośrednio stykających się z młodzieżą lub od samych ludzi młodych – mówi Kamiński. Z uwagi na specyfikę konkursu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Brokerami Innowacji pod numerami telefonów: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11. Brokerzy pomagają m.in. zweryfikować innowacyjność rozwiązania, ale też służą wsparciem w przygotowaniu zgłoszenia do projektu. (k)