Kasa na kulturę

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach zdobyło pieniądze na realizację dwóch projektów. Pierwszy skierowany jest do najmłodszych, a celem drugiego jest zacieśnienie współpracy z mieszkańcami gminy.

Prawie 7 tys. zł pozyskało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w ramach konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych miejscowości. „Podróże bliskie i dalekie. Świat zwierząt doświadczany zmysłami dzieci” – bo właśnie taki tytuł nosi projekt przygotowany przez GCKSiT – jest skierowany do 10 dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców. W ramach realizowanych zadań odbędą się m.in., zajęcia z dogoterapii i hipoterapii, zajęcia z psychologiem, warsztaty krawieckie i kulinarne. Będą wycieczki do ZOO w Zamościu, stadniny koni w Lipinie Nowej, Nadleśnictwa Chełm, a także do gospodarstw agroturystycznych.

Placówce udało się również pozyskać dotację na projekt „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Głównym celem tego programu jest wzmocnienie zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej. W ramach realizacji zadania odbędzie się m.in. nabór wniosków inicjatyw społecznych, z których wyłonionych zostanie kilka. Następnie autorzy wybranych pomysłów, przy wsparciu GCKSiT w Wojsławicach przystąpią do ich realizacji. Maksymalna kwota uzyskanego dofinansowania wynosić będzie 30 tys. zł.

– Stale monitorujemy konkursy ogłaszane przez różnego rodzaju instytucje. Piszemy wnioski, które jak się okazuje, cieszą się uznaniem komisji oceniających. W ubiegłym roku również zrealizowaliśmy dwa projekty, dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Narodowe Centrum Kultury – mówi Sylwia Jasiuk, dyrektor GCKSiT w Wojsławicach. (kw)